Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Индустриален пожар?

Предмет на този вид застраховка са всички вложени фирмени средства и инвестиции в движими материални активи като транспортни средства, машини, производствено оборудване, производство и материални запаси, както и всички производствени и непроизводствени сгради (административни и търговски).

Какво покрива Застраховка Индустриален пожар?
 • Щети, причинени вследствие на пожар, в това число и всички последици при гасенето му, взрив, мълния, удар от самолет или друго летателно средство и/или предмети и части, падащи от него;  

 • Всякакви стихийни бедствия като силен вятър, буря, вихрушка, порой, градушка, наводнение, падащи дървета и счупени клони;

 • Разместване на земни пластове;

 • Натиск от натрупване на голямо количество сняг и/или лед;

 • Намокряне или овлажняване при авария на ВиК;

 • Всякакъв вид преднамерени действия на трети лица;

 • Счупване и разбиване на прозорци и стъкла;

 • Вреди, причинени от животно или удар от каквото и да е пътно превозно средство;

 • Извършени разходи за премахването на останки, демонтиране или събаряне, заграждане или подсилване, възнаграждения на архитекти и/или експерти и специалисти;

 • Кражба посредством взлом или грабеж;

 • Земен трус.


Какво не покрива Застраховка Индустриален пожар?
 • Парцел земя, пристанища, изкопи, настилка и път; 

 • Сгради и съоръжения, които са в процес на изграждане; 

 • Всякакъв вид растения и животни; 

 • Регистрирани моторни превозни средства, както и техните прибавки, вагони, както и средства за плаване или летене; 

 • Документи, парични средства, ценни книжа и други; 

 • Вреди, причинени поради неспазване и нарушаване на строително-технически и противопожарни предписания, мерки, правилници и стандарти, строителни недостатъци, проектантска неточност; 

 • Нарушаване и неспазване на технологии и стандарти, неправилно използване, допуснати грешки при съхранение; 

 • Щети вследствие на дейности при ремонт, строеж и копаене; 

 • Пълно или частично разрушение, фабричен недостатък, амортизация и остаряване; недовършени отстранявания на повреди, възникнали по-рано; 

 • Пропуснати ползи поради настъпили застрахователни събития; 

 • Климатични условия, които оказват въздействие върху правилното съхраняване на открито на движимите активи.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от вида и стойността на движимите и недвижими активи, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство предлагаме възможност за плащане с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие и установяване на щета е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват събитието и размера на щетата и заплатената от Вас сума.