Пътуване в България

Независимо дали ви предстои командировка, или екскурзия, пътувайте спокойно в цялата страна!

Пътуване в чужбина

Осигурете си повече спокойствие, когато пътувате извън страната!

В планината

Планинската застраховка е отлична възможност да си осигурите спокойствие, докато практикувате Вашето хоби в планината.

Чужденци в България

Задължителна застраховка за чужденци при краткосрочен или дългосрочен престой в страната.

Отмяна на пътуване

Осигурите си надеждна защита при евентуална отмяна на вашето планирано пътуване!

Отмяна на пътуване

Осигурите си надеждна защита при евентуална отмяна на вашето планирано пътуване!

Изпрати запитване

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Отмяна на пътуване?

Един от важните етапи при планиране на бизнес ангажимент или ваканция - е да осигурите надеждна защита при евентуална отмяна на пътуването. Сключването на Застраховка Отмяна на пътуване е доброволно и Ви гарантира, че при непредвидени обстоятелства бихте могли да си възвърнете предавателно платени разходи за хотел, самолетни билети и др., които не подлежат на възстановяване от доставчика на услугата.

Застраховката е валидна при отменено или пропуснато пътуване в България или в чужбина по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахованото лице и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.


Какво покрива Застраховка Отмяна на пътуване?

Застраховката покрива следните рискове:

  • Отмяна или прекъсване на пътуването
  • Отменен или закъснял самолетен полет
  • Смърт на застрахованото лице
  • Злополука, заболяване или усложнения от хронично заболяване, за които към момента на началната дата на пътуване се извършва лечение и за застрахованото лице е противопоказно да пътува
  • Опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина или партньор на застрахованото лице

Какво не покрива Застраховка Отмяна на пътуване?
  • Нежелание от страна на застрахования да пътува или да продължи пътуването, когато не са установени медицински или немедицински причини
  • Неизпълнение на договора за организирано пътуване от страна на застрахованото лице, туристическата агенция, превозвача или хотелиера
  • Събития или условия, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна на пътуването, или които към момента на направената резервация са били вече налице
Необходими документи
За сключване на Застраховка Отмяна на пътуването ще са Ви необходими валиден документ за самоличност и платежни документи, удостоверяващи направените разходи. Важно е да имате предвид, че застраховката може да бъде сключена най-късно 5 дни от датата на първото направено плащане по резервацията (пълно или частично).

Формиране на цената
Цената на застраховката зависи от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до крайната дата на пътуването.

Плащане на полицата
Сумата се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица. Може да бъде платена с дебитна или кредитна карта, а също и по банков път.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да се свържете със застрахователя в рамките на посочения срок, като съдействате за изясняването на всички факти и обстоятелства.