Австралийски долар

AUD Купува Продава
1.17
1.207

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 12.04.2024 13:37:51ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

По-често използвани за ежедневни разходи с по-малки суми са банкнотите от 5, 10 и 20 австралийски долара, докато купюрите от 20 и 50 австралийски долара са предпочитани при необходима по-голяма наличност в брой.


Заместваща валута

Валутата на Австралия няма заместваща валута, но при пристигане в страната за австралийски долари могат да бъдат обменени еврото, щатските долари и/или британските лири.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Австралийският долар е шестата най-търгувана валута в света, след щатския долар, японската йена, еврото, британската лира и канадския долар.

 • През 1966 г. Австралия издава първата си серия десетични банкноти, отпечатани на хартия, за стойности от 1, 2, 10 и 20 австралийски долара, последвани от номинала от 5 през 1967 г., а банкнотите от  50 и 100 са препечатани през 1973 г. и 1984 г. 

 • След съвместното разработване на нови технологии за печат на банкноти в Австралия от Резервната банка, страната издава банкнотата от 10 долара в полимер, през януари 1988 г., за да отпразнува двестагодишнината на Австралия. 

 • Между 1992 и 1996 г. са създадени нови серии банкноти, всички отпечатани в полимер, които да заменят десетичните оригинални банкноти. Резервната банка започва да произвежда полимерни банкноти, за да се избегне фалшифицирането, което нараства благодарение на новите технологии в репрографските системи. 

 • Австралийските доларови банкноти в момента издържат 4 пъти по-дълго от техните хартиени аналози. Също така издържат и на машинно пране, което е прословуто за унищожаване на валута в целия свят. Въпреки че банкнотите са направени от пластмаса, те могат да издържат на топлината на ютията, но само при лека температура.

 • Стойността на австралийския долар варира значително с цената на златото, тъй като страната е третият по големина износител на благородния метал в света.

 • Всички австралийски банкноти са с еднаква височина по вертикала, но се различават по хоризонтала. Купюрата от 100 долара е най-широка, а от 5 - най-тясна.

 • Австралийският долар често се нарича „тихоокеанско песо“. 

 • За да се разбере коя банкнота от 50 долара е фалшива е необходимо да се надраска с монета през прозрачната й част и ако звездата се премахне, то банкнотата е фалшива, тъй като оригиналите имат звезди, покрити с много трайно покритие, което не може да бъде отстранено. Други елементи за сигурност, използвани в австралийски банкноти, са микро печат, повдигнато мастило, флуоресцентно мастило и др. Единствено е необходимо наличието на ултравиолетова светлина, за да бъдат забелязани.

 • Австралийските пари са собственост на австралийското правителство и всяко намерение за умишлено обезобразяване или унищожаване на всяка банкнота е технически наказуемо от закона и носи глоба до 10 000 долара или 2 години затвор. 

 • Полимерните банкноти са по-чисти и по-хигиенични от хартиените и могат да бъдат рециклирани, за да ги превърнат в пластмасови изделия.

 • Деноминация

Банкнотите австралийски долар в обращение се предлагат в номинали от  5, 10, 20, 50 и 100 австралийски долара.


 • Емисии в обращение

В обръщение са всички полимерни банкноти.

Банкнота от 5 долара

Новата полимерна банкнота от 5 долара е емитирана на 1 септември 2016г.

Банкнота от 10 долара

Новата банкнота от 10 долара е пусната в обращение от 20 септември 2017 г.

Банкнота от 20 долара

Новата банкнота от 20 долара е пусната в обращение на 9 октомври 2019 г.

Банкнота от 50 долара

Новата банкнота от 50 долара е в обращение от 18 октомври 2018 г.

Банкнота от 100 долара

Новата банкнота от 100 долара е емитирана на 29 октомври 2020г.


 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти в номинали от  5, 10, 20, 50 и 100, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.