Гражданска отговорност

Застраховай с Лимар – бързо и лесно на най- ниските цени!

Въведете данни за оферта

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Гражданска отговорност?

Застраховка гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна за всички собственици и ползватели на моторни превозни средства, които са регистрирани на територията на Република България.

Предназначението ѝ е да покрие отговорността на физически или юридически лица за причинени от тях имуществени вреди, неимуществени вреди и/или смърт на трети лица, вследствие на пътнотранспортно произшествие. Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от 1 година, освен в случаите на предвидените от закона изключения.


Покрития на застраховката:

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са описани в Кодекса за застраховането.

За ПТП случили се на територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
  • за вреди на имущество (вещи) - 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

В случай, че застрахователното събитие (ПТП) е настъпило на територията на друга държава членка на Европейския съюз, се избира по-високото от следните две покрития:

- минималните лимити на отговорност, според нормативните актове на държавата членка, в която е настъпило ПТП

- покритието според нормативната уредба на държавата, в която обичайно се намира превозното средство.


Какво НЕ покрива застраховката?

Трябва да имате предвид, че ако вие сте лицето, виновно за причиняването на ПТП и имате сключена застраховка Гражданска отговорност, на Вас не се полага обезщетение за получени имуществени или неимуществени вреди.

Какви документи ще ви бъдат необходими за сключване на застраховката?

За сключване на застраховка гражданска отговорност е необходимо да представите на застрахователната компания следните документи: документ за самоличност и документ за собственост на МПС-то (талон).

Получаване на полица

В 3-дневен срок след извършване на плащането, ще получите полицата, стикерът и всички необходимо документи. Те се изпращат безплатно до заявен от вас адрес. При плащане на поредна вноска, стикерът ще ви бъде доставен безплатно.

Начини на плащане

Застраховката може да бъде платена по банков път, с карта или чрез наложен платеж при получаване на полицата.

В кои страни важи сключената застраховка Гражданска отговорност?

Застраховка Гражданска отговорност има валидност на територията на всички страни членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, а също а също Андора, Сърбия и Швейцария.

Кога е нужно издаването на сертификат Зелена карта?

За останалите страни, подписали споразумението “Зелена карта”, се издава специален сертификат, който удостоверява, че направена застраховка е валидна на тяхната територия. Издаването на сертификат Зелена карта е безплатно.

Как да изберете подходящата застраховка Гражданска отговорност?

Формирането на цената на застраховката се базира на множество фактори, както такива свързани с характеристиките на МПС-то, така и с водача. Използвайте Калкулатора на Limar или се свържете с нас, за да откриете най-добрата оферта!

В случай на ПТП най-важно е участниците да запазят спокойствие. Ако са налице единствено имуществени вреди и шофьорите на автомобилите имат съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило ПТП, то те следва да попълнят данните си в Двустранен констативен протокол за ПТП. Задължително трябва да уведомите за събитието КАТ на телефон 112 и да впишете номера на обаждането в протокола.

Във всички останали случаи трябва да се обадите на полицейските органи и да следвате дадените ви инструкции.

Как да сравним офертите за автомобилна застраховка Гражданска отговорност?

Ние сме тук за да Ви помогнем да намерите най- добрите застраховки без усилие.

С кои застрахователи работим?