Парични преводи

В офисите на Limar нашите клиент имат възможността да извършат бързи и удобни парични преводи в страната или чужбина  чрез Western Union и Moneygram!

Western union

Такси за преводи на територията на България

Такси в български лева
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 4лв.
от 100.01лв. до 400.00лв. 6лв.
от 400.01лв. до 500.00лв. 9лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 12лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 14лв.
от 1 000.01лв. до 1 500.00лв. 19лв.
от 1 500.01лв. до 2 000.00лв. 24лв.
над 2 000.01лв. 30лв.
Такси в евро
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €8
от €50.01 до €100.00 €10
от €100.01 до €250.00 €14
от €250.01 до €400.00 €20
от €400.01 до €500.00 €31
от €500.01 до €600.00 €35
от €600.01 до €700.00 €37
от €700.01 до €1 000.00 €42
над €1 000.01 €45

Такси за преводи от България до други страни

Такси в български лева
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 14лв.
от 100.01лв. до 200.00лв. 20лв.
от 200.01лв. до 500.00лв. 27лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 37лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 56лв.
от 1 000.01лв. до 1 200.00лв. 69лв.
от 1 200.01лв. до 1 600.00лв. 74лв.
от 1 600.01лв. до 2 000.00лв. 83лв.
над 2 000.01лв. 89лв.
Такси в евро
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €8
от €50.01 до €100.00 €10
от €100.01 до €250.00 €14
от €250.01 до €400.00 €20
от €400.01 до €500.00 €31
от €500.01 до €650.00 €35
от €600.01 до €700.00 €37
от €700.01 до €1 000.00 €42
над €1 000.01 €45

Moneygram

Такси на MoneyGram за парични преводи в България

Изпращане - BGN
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 3.60лв.
от 100.01лв. до 400.00лв. 4.90лв.
от 400.01лв. до 500.00лв. 7.90лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 10.90лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 12.90лв.
от 1 000.01лв. до 1 500.00лв. 17.90лв.
от 1 500.01лв. до 2 000.00лв. 22.90лв.
от 2 000.01лв. 28.90лв.
Изпращане - USD
Сума Такса
от $0.01 до $50.00 $6.90
от $50.01 до $100.00 $8.90
от $100.01 до $250.00 $12.90
от $250.01 до $400.00 $18.90
от $400.01 до $500.00 $29.90
от $500.01 до $600.00 $33.90
от $600.01 до $700.00 $35.90
от $700.01 до $1 000.00 $40.90
от $1 000.01 $43.90
Изпращане - EUR
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €6.90
от €50.01 до €100.00 €8.90
от €100.01 до €250.00 €12.90
от €250.01 до €400.00 €18.90
от €400.01 до €500.00 €29.90
от €500.01 до €600.00 €33.90
от €600.01 до €700.00 €35.90
от €700.01 до €1 000.00 €40.90
от €1 000.01 €43.90

Такси на MoneyGram за парични преводи от България до други страни

Изпращане - BGN
Сума Такса
от 0.01лв. до 100.00лв. 13.50лв.
от 100.01лв. до 200.00лв. 17.40лв.
от 200.01лв. до 500.00лв. 25.30лв.
от 500.01лв. до 800.00лв. 37.00лв.
от 800.01лв. до 1 000.00лв. 58.60лв.
от 1 000.01лв. до 1 200.00лв. 66.40лв.
от 1 200.01лв. до 1 600.00лв. 70.40лв.
от 1 600.01лв. до 2 000.00лв. 80.20лв.
от 2 000.01лв. 86.00лв.
Изпращане - USD
Сума Такса
от $0.01 до $50.00 $6.90
от $50.01 до $100.00 $8.90
от $100.01 до $250.00 $12.90
от $250.01 до $400.00 $18.90
от $400.01 до $500.00 $29.90
от $500.01 до $600.00 $33.90
от $600.01 до $700.00 $35.90
от $700.01 $40.90
Изпращане - EUR
Сума Такса
от €0.01 до €50.00 €6.90
от €50.01 до €100.00 €8.90
от €100.01 до €250.00 €12.90
от €250.01 до €400.00 €18.90
от €400.01 до €500.00 €29.90
от €500.01 до €600.00 €33.90
от €600.01 до €700.00 €35.90
от €700.01 €40.90