Застраховка Автокаско

Забравете за тревогите, свързани с вашия автомобил. Изберете автокаско от Limar!

Въведете данни за оферта

Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Автокаско?

Застраховката Автокаско (КАСКО) е доброволна застраховка. Тя осигурява покритие на моторното превозно средство срещу различни рискове като щети при пътнотранспортно произшествие, пожар, природни бедствия, кражба на моторното превозно средство или оборудване, инсталирано в него. Тази застраховка е предназначена за собственици или притежатели на превозни средства (физически лица и юридически лица). Застраховката може да се сключи индивидуално за всяко отделно моторно превозно средство или като групова застраховка за група от моторни превозни средства. 

Застраховката Автокаско е валидна в границите на Република България както и всички страни в Европейския съюз. Срещу доплащане има възможност да се включи и покритие за страни извън ЕС. 


Какво покрива Застраховка Автокаско?

 • Причинени щети или унищожаване на превозното средство вследствие на преобръщане и пътнотранспортно произшествие, когато е в движение или в паркирано състояние;

 • Вреди, провокирани от тежестта на снежен или леден слой и снежни лавини;

 • Повреда или унищожаване на превозното средство, причинени вследствие на природни бедствия като силен вятър, ураган, циклон, градушка, пороен дъжд, потоп, паднали дървета, елементи от сгради и други предмети; 

 • Щети, причинени от летателно средство, негови падащи елементи или част от товара му;

 • Вандализъм от страна на трети лица като заливане на превозното средство с киселини, химикали и други разяждащи и запалими течности, преднамерени действия, увреждащи външността и цялостно моторното превозно средство;

 • Щети от пожар, а в това число и евентуални вреди вследствие на гасенето му;

 • Цялостна кражба посредством взлом, както и щети по намереното превозното средство след грабеж;

 • Разходи за откарване на моторното превозно средство, когато след настъпило застрахователно събитие не е възможно придвижването му на свободен ход;

 • Разходи за охраняване на превозното средство след настъпило застрахователно събитие.

Какво не покрива Застраховка Автокаско?

 • Щети, възникнали след изтичане на срока на застраховката и преди следващото подновяване;

 • Щети, причинени вследствие на управляване на застрахованото превозно средство от собственика или с неговото знание и съгласие от друго лице под въздействието на алкохол и/или психоактивни вещества;

 • Управляване на застрахованото превозно средство от лице без валидна шофьорска книжка;

 • Повреди на двигателя в резултат на изтичане на масло;

 • Нарушение на указанията на производителя на моторното превозно средство за използването му и свързаните с тях повреди;

 • Всяка повреда на застрахованото превозно средство, причинена от война, терористични атаки, инвазия, гражданска война, бунт, военни действия, радиация или ядрена експлозия;

 • Умишлена загуба, произтичаща от инцидент или съзнателно събитие;

 • Последващите загуби или щети, които са вследствие от определено действие като грешка, умишлено действие или действие, предприето в извънредна ситуация, произтичащо от притежателя на застраховката или трета страна (независимо дали е умишлено или случайно);

 • Щети, причинени вследствие на договорни задължения като отдаване под наем, които притежателят на застраховката може да има към застрахованото превозно средство;

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от използването и поддръжката на застрахованото превозно средство, съгласно възрастта на шофьора, броят години, в които водачът притежава валидна шофьорска книжка, историята на автомобилните инциденти, водещи до щети, рисковите обстоятелствата, щети, съществували преди сключването на застраховката, наличие на GPS и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.


Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица или разсрочено на до 4 вноски. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.

Как да сравним офертите за автомобилна застраховка Гражданска отговорност?

Ние сме тук за да Ви помогнем да намерите най- добрите застраховки без усилие.

С кои застрахователи работим?