Британски паунд

GBP Купува Продава
2.275
2.296

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 23.05.2024 16:19:06ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

При извършване на ежедневни разходи или пътуване с цел почивка най-често се използват купюри от £ 5, £ 10 и £ 20. В случаите, когато са необходими в наличност по-големи суми, предпочитани са банкнотите от £ 50.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Валутата получава името си от латинската дума „везни“. Историята на британския паунд датира от векове. Всъщност това е най-старата валута, която се използва и до днес. В момента на международните пазари британската лира е четвъртата най-търгувана валута в света, предшествана от щатския долар, еврото и японската йена.

  • Формирането на паунда започва със създаването на Банката на Англия през 1694 г., която започва да издава хартиена валута за пръв път заедно с Банката на Шотландия. Създаването на Кралство Великобритания през 1707г. е довело до замяна на шотландските лири с британския паунд.

  • Едно от най-значимите събития в историята на британската валута е Десетичният ден на 15 февруари 1971 г., когато се дециализира лирата и паундът вече се състои от 100 пенса. 

  • Докато Банката на Англия отпечатва всички банкноти за Англия и Уелс, ситуацията в Шотландия и Северна Ирландия е значително по-сложна. И в двете страни банките на дребно, а не централните, издават банкнотите. Това означава, че технически те никъде в Обединеното кралство не са законно платежно средство, а вместо това се приемат като обещание за плащане. 

  • С най-висока стойност в общото обращение е банкнотата от £ 50, но съществуват и банкноти от 1 милион и 100 милиона британски лири, които се заключват и пазят в трезорите на Банката на Англия и се използват за обезпечаване на стойността на всички банкноти, издадени от търговски банки в Шотландия и Северна Ирландия.

  • По време на Втората световна война нацистка Германия произвежда големи количества фалшиви британски лири, за да обезцени британската валута и да отслаби икономиката й. През 1945 г. приблизително 13% от всички съществуващи банкноти са били фалшиви. Проблемът е решен чрез премахване от обращение на банкнотите с по-висок номинал и поставяне на метални нишки през новите хартиени валути като мярка за сигурност, което ги прави по-трудни за фалшифициране.

  • Според централните банки във всеки един милион британски лири има 300 фалшиви банкноти в сравнение със 100 за щатския долар, 50 за еврото и 10 за швейцарския франк.

Деноминация

Четири номинала британски банкноти са признати като законно платежно средство - £ 5, £ 10, £ 20, £ 50. 


Емисии в обръщение

Емисии в обръщение за банкноти от £ 5 са от 2016 г., 

Емисии в обръщение за банкноти от £ 10 са от 2017 г.

Емисии в обръщение за банкноти от £ 20 са от 2007 г. и 2020 г.

Емисии в обръщение за банкноти от £ 50 са от 2011 г. и 2021 г.


Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим всички банкноти на британските лири, които са в обръщение. Монетите не са обект на търсене и предлагане.