Датска крона

DKK Купува Продава
-
0.255

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 02.06.2023 10:50:41ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Когато става въпрос за плащане на малки суми в ежедневието са предпочитани банкнотите от 50, 100, 200 и 500, а за плащане на по-голяма сума се използват купюри от 1000, поради по-лесното им съхраняване.


Заместваща валута

В Дания за заместваща валута може да се използва еврото.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Дания, Швеция и Норвегия са били членове на Скандинавския валутен съюз, който е създаден през 1873 г. и е продължил до Първата световна война. Съюзът осигурява свободно обращение на паричните средства. Трите наследствени валути са заменени с една равностойна крона. През 1973 г.  Дания става член на Европейския съюз (ЕС), докато Фарьорските острови и Гренландия решават да не се присъединяват към ЕС.

  • Датската крона е част от механизма на Европейския валутен курс (ERM-II), така че курсът е обвързан с еврото. Страната обаче не е въвела еврото, след като датчаните са отхвърлят  еврото с референдум.

  • Понякога валутата се нарича „датска корона“ на английски, тъй като „крона“ буквално означава „корона“.

  • От 2010 г. насам банкнотите са проектирани от художничката Карин Биргит Лунд, която представя мостове (мостът на Салингсунд, мостът на Лилебелцбро, мостът на Knippelsbro, мостът на Dronning Alexandrines Bro и мостът на Storebæltsbroen) и стари артефакти от страната. Мостовете представляват връзките между различни части на Дания. Артефактите показват докъде е стигнала страната в сравнение с миналото. Настоящето е представено от мостовете, а миналото от пет отличителни праисторически обекта, открити в археологически находища в близост до представените мостове..

  • Част от банкнотите имат местни псевдоними. Например, банкнотата от 500 крони може да се нарече „plovmand“, което означава „орач“, тъй като в предишните серии е съдържала снимка на човек с плуг.

  • Банкнотата от 1000 крони понякога се нарича „туде“, което означава „крастава жаба“. Това е взето от играта на думи „tusinde“, което означава „хиляди“. 

  • Серията от 2009 г., включва актуализирани функции за сигурност, които правят още по-трудно фалшифицирането или копирането на оригинални банкноти, макар че то е значително ниско. Броят на регистрираните фалшиви банкноти се е увеличил от 672 през 2019 г. до 727 през 2020 г. От тях 409 са открити в обращение. 

  • Елементи за сигурност са нишката на прозореца с движеща се вълна, холограмата, която отразява светлината в различни цветове, водния знак и скритата защитна нишка, която става видима, когато банкнотата се държи до светлината. От 2020 г. сигурността на банкнотите е повишена отново.

  • Деноминация

Купюрите на банкноти в обращение днес са с номинали от 50, 100, 200, 500 и 1000 крони. 

  • Емисии в обращение

Банкнота от 50 крони

Дата на издаване 07.05.1999г. - актуализирана на 25.08.2005 г., отпечатана от 11.08.2009 г.

Банкнота от 100 крони

Дата на издаване 22 ноември 1999 г. - актуализирана на 27.11.2002 г., отпечатана от 04.05.2010г.

Банкнота от 200 крони

Дата на издаване 10.03.1997 г. - актуализирана на 09.04.2003 г., отпечатана от 19.10.2010г.

Банкнота от 500 крони

Дата на издаване 12.09.1997 г. - актуализирана на 24.09.2003 г., отпечатана от 15.02.2011г.

Банкнота от 1000 крони

Дата на издаване 18.09.1998 г. – актуализирана на 25.11.2004 г.


Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти от всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.