Египетски паунд

EGP Купува Продава
0.03
0.084

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 09.04.2024 08:32:54ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Наличието на купюри с по-малки номинали не е задължително при пътуване в Египет, тъй като стойността на банкнотата с най-голям номинал от 200 египетски паунда е приблизително 25 лв. 

Заместваща валута

Египетският паунд е единственото законно платежно средство в страната. Въпреки това, много ресторанти и туроператори, както и хотели, ще приемат плащания в евро и щатски долари. Но не се препоръчва да се плаща в друга валута освен местната, поради неизгодния обменен курс.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Египет по-рано е бил британска колония. От Първата световна война до 1962 г. (след независимостта) египетският паунд е бил фиксиран към британския паунд. Банкнотите са въведени през 1899 г., заменяйки всички други валути в страната. 

 • Египетската централна банка ( Al-Bank al-Markazī al-Masrī) емитира валутата в Египет, а централата им се намира в Кайро.

 •  Официалната валута на Египет е египетският паунд. Кодът на валутата е EGP, а египетско-арабското й име e l-genēh el-maṣri. Символът, използван за EGP, е E £ или на арабски (ج.م). Понякога се съкращава като LE или LE, от френското „libre égyptienne“.

 • Египетският паунд се използва и като неофициална валута в региони като Судан и Ивицата Газа. 

 • Изображенията върху банкнотите и монетите отразяват историята на Египет.

 • Печатницата на Централната банка на Египет се счита за една от най-старите печатници в Близкия изток и Африка. Създадена е през 60-те години на миналия век и е била отворена за производство през 1967 г., за да отпечата египетската банкнота вътре в Арабска република Египет, а не в чужбина. Производството на банкноти в различни купюри започва през декември 1968 г.

 • Мястото на печатницата е било избрано до пирамидите в Гиза, за да изразява египетската цивилизация, и също така е била построена като архитектурен шедьовър, проектирана във форма на сфинкс. Тялото на сфинкса е производствената сграда, а лицето му е сградата за управление.

 • Интересен факт е, че на туристите е разрешено да внасят от чужбина максимум 5000 египетски паунда, което се равнява на приблизително 300 щатски долара.


 • Всяка банкнота има две лица, едното на арабски език и обикновено има снимки на добре позната джамия в Египет, а другото лице е на английски език и има снимки на древни египетски фигури, статуи или обикновено паметници.

 • Египтяните имат различни жаргонни прякори за различни деноминации на лирата.

 • Първият воден знак, създаден, за да се избегне фалшифицирането на валутата, е въведен още през 1930 г.

 • Елементите за защита и сигурност са както един воден знак за всички деноминации, така и нишки за сигурност, оптично променливи мастила и определени водни знаци за всяка деноминация.

 • Към момента се извършва и проучване за разработване на по-сложни елементи за сигурност.

Деноминация

Банкнотите на египетския паунд се предлагат в номинали 5, 10, 20, 50, 100 и 200.

Емисии в обращение

Хартиената валута от 1 египетски паунд вече не са в обращение, заедно с тези, които имат надпис “piastres“. 

Банкнота 5 египетски паунда

Година на издаване: след 1989г.

Банкнота 10 египетски паунда

Година на издаване: след 1978г.

Банкнота 20 египетски паунда

Година на издаване: след 1979г.

Банкнота 50 египетски паунда

Година на издаване: след 1993г.

Банкнота 100 египетски паунда

Година на издаване: след 1978г.

Банкнота 200 египетски паунда

Година на издаване: след 2007г.

Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.