Евро

EUR Купува Продава
1.95
1.96

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 17.06.2024 12:04:01ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Използваните купюри за всекидневна употреба варират според нуждите и целите на пътуването, както и продължителността му. За туристите най-предпочитани са банкнотите от € 5, € 10, € 20 и € 50. Докато при пътувания с цел бизнес срещи по-често използвани са банкнотите от € 100 и € 200.

Въпреки че банкнотата от  € 500 остана като законно платежно средство, то тя се използва изключително рядко, тъй като търговците често не я приемат за извършване на плащания.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Името на валутата е написано на кирилица (EBPO), откакто влизат в обръщение банкнотите от серия "Европа" през 2013г.

 • Първата серия евробанкноти е произведена в резултат на проведения през 1996 г. конкурс за дизайн. Победител е Робърт Калина, който илюстрира всяка от купюрите с различен архитектурен стил. Мостовете на гърба на бележките не изобразяват действителни структури, а ги наподобяват, символизирайки нарастващите връзки между народите в Европа. 

 • Втората серия евробанкноти се нарича „Европа“, тъй като е изобразен портрет на Европа, фигура от гръцката митология.  

 • Дизайнерът на банкноти Райнхолд Герстетер с по-свежи и по-силни цветове продължава тематиката от първата поредица е поредицата “Европа”. Той е създал визуални елементи, които са по-заоблени и мостове, които са по-триизмерни. Тези промени правят бележките лесни за разграничаване от първата поредица, а включените защитни елементи са дори по-трудни за фалшифициране от тези от първата серия.

 • Банкнотите се произвеждат с помощта на усъвършенствана технология за печат и техните защитни характеристики ги правят лесни за разграничаване от фалшификатите. Функциите за сигурност се различават в зависимост от банкнотата. Основното изображение, буквите и цифрата изглеждат по-дебели. Ако държите банкнотата срещу светлината, от лявата страна ще се появи копие на основното изображение, а в средата на банкнотата ще видите тъмна линия - защитната нишка. Думата "EURO" и стойността на банкнотата могат да се видят с малки бели букви в този ред. Отново при поглед на банкнотата срещу светлината, ще забележите, че марките, отпечатани в горния ляв ъгъл отпред и горния десен ъгъл на гърба на банкнотата, се комбинират перфектно, за да формират стойността на банкнотата.

 • В наклонено състояние на банкнотата, цифрата на гърба променя цвета си, а холограмния пластир отпред ще покаже прозорец или врата.

 • Защо е необходима втората серия банкноти? Защото евробанкнотите трябва да останат защитени от фалшификати през цялото време. Технологията за печат на банкноти непрекъснато се развива и фалшификаторите бързо я възприемат. Това е и причината серията “Европа” да съдържа дори по-сложни елементи за сигурност от първата серия. Необходими са години на изследвания и разработки, за да бъдат реализирани.

 • Банкнотите от първата серия носят подписа на Вилем Ф. Дуйзенберг, Жан-Клод Трише, Марио Драги и Кристин Лагард- съответно първия, втория, третия и настоящия президент на Европейската централна банка. Банкнотите с някой от тези подписи са еднакво валидни.

 • Деноминация

Налични са общо седем номинала евро банкноти, признати като законно платежно средство - € 5, € 10, € 20, € 50, € 100, € 200 и € 500. 

 • Емисии в обръщение

Емисии в обръщение за първата серия са от 2002 г., а за втората серия “Европа” от 2013 г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим абсолютно всички банкноти, които са в обръщение. Моля да обърнете внимание, че не се изкупуват монети.