Хонконгски долар

HKD Купува Продава
0.222
0.24

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 09.04.2024 08:50:12ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Плащането с по-малки деноминации е за предпочитане, за да се избегне връщане на фалшиви пари в брой. Препоръчително е наличието на по-дребни банкноти за разходите през деня. При необходимост от големи суми по-често използвани са банкнотите от 500 и 1000 долара.

Заместваща валута

Местната валута в Хонконг е хонконгският долар, но като заместваща валута може да се използва щатският долар. Въпреки това, препоръчително е при пътуване да се набави определено количество от местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Хонконгският долар е официалната валута на Хонконг - специалният административен район на Китай - от 1863 г., когато е емитирана за първи път от Британската империя. Обикновено се съкращава $, но когато се нуждае от допълнително разграничаване, се нарича HKD.

 • Хонконгският долар има фиксиран курс към американски долар. Това е една от най-обменяните валути в света. Що се отнася до банкнотите, има три търговски банки (HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China), които издават банкноти под надзора на Централната банка на Хонконг.

 • Хонконгският долар се използва също така и в Макао.

 • Цветове на купюрите са различни, като банкнотите от 10 долара са зелени или лилави, тези от 20 долара са тъмно сини или светлосини, от 50 долара са лилави или зелени, от 100 долара са червени, от 500 долара са кафяви и тези от 1000 долара - жълти.

 • Фалшивите пари не представляват голям проблем в Хонконг. Досега фалшификатите, разследвани от полицията в Хонконг, са предимно с лошо качество и местните хора могат да ги забележат и разпознаят лесно, докато туристите са по-застрашени от измама, тъй като са по-малко запознати с начина, по който изглеждат и се усещат банкнотите.

 • Банкнотите трябва да се разтрият, за да се провери дали имат релефна текстура. Ако някой попадне на фалшиви купюри, то той трябва да ги предаде на полицията, а не да се опита да ги използва, за да не бъде обвинен в престъпление.

 • Едни от първите функции за сигурност, заложени в дизайна на валутата, са скрито изображение, което се вижда, когато банкнотата е наклонена, червени, сини и зелени влакна (произволно вградени в хартията), видими под ултравиолетова светлина, многотонови и подчертани водни знаци, забележими, когато купюра се държи срещу светлината. Използва се също така и защитна нишка, визуализираща се и от двете страни. Моделите отпред и отзад пасват идеално, когато банкнотата се държи срещу светлина и е наличен нов вертикален сериен номер отляво и хоризонтален сериен номер отдясно.

 • Новите функции за сигурност, включени в новия дизайн на валутата, са номинална цифра с оптично променливо мастило, като цветът на номинала се променя между златно и зелено, когато банкнотата се гледа под различни ъгли. Други защитни елементи са машинно четим баркод, видим под ултравиолетова светлина, защитна нишка с ширина 4 мм с холографски изображения, вплетени в хартията, блестящо преливащо се изображение, показващо цветя на баухиния, когато банкнотата е наклонена под ярка светлина.

 • Деноминация

Хонконгските доларови банкноти в ежедневието са 10, 20, 50, 50, 100, 500 и 1000 долара.

 • Емисии в обращение

Банкнотите от всички серии издадени след 2003г. остават законно платежно средство и ще продължат да се разпространяват заедно със серията 2018 г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.