Японска йена

JPY Купува Продава
0.0114
0.0126

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.05.2024 08:32:45ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Най-често използвани са банкнотите от 1 000 йени, тъй като много банкомати и автомати не приемат по-големи номинали и най-вече тези от 5 000 и 10 000 йени, които пък са предпочитани при необходимост от голяма сума в брой. Много рядко в ежедневието се срещат купюри с номинал 2 000.

Заместваща валута

Не може с точност да се определи коя е заместващата валута на японската йена и дали изобщо има такава, затова е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Думата „йена“ означава „кръг“ или „кръгъл обект“. В Япония гражданите наричат ​​японската йена "Okane", което всъщност означава просто "пари". Тази валута е официално приета от правителството на Мейджи със „Закона за новата валута“ от 1871 г. с надеждата да стабилизира паричното състояние на страната по това време. 

Днес йената е третата най-търгувана валута на валутния пазар. 

Кодът на валутата е JPY. Символът, използван за представянето й е ¥, което е и символът, използван от китайския юан. 

Банката на Япония има изключително право да издава банкноти и монети. Банкнотите се издават в номинали от 1000 до 10 000 йени. Лицевата страна на всяка купюра съдържа изображение на важна културна фигура в японската история.

По-високите деноминации на йени се броят в кратни на 10 000, докато в повечето западни страни те се броят на хиляди.

Японската валута е една от най-трудните за фалшифициране валути. Банкнотите съдържат много мерки за борба с фалшификатите, включително водни знаци, холограми и мастило с дълбочина, което повдига печата на банкнотите на пипане. Трудно би било да бъде отпечатан или сканиран.

При създаване на дизайна на купюрите дори е използвано луминисцентно мастило, което кара банкнотите да светят под ултравиолетова светлина.

Дизайнът на японските банкноти ще бъде преработен и се очаква новите купюри да влязат в обращение около 2024г.

Новите банкноти ще бъдат със същия размер като настоящите, но арабските цифри ще бъдат написани с по-големи букви. Също така ще включват и нови 3D холограми и други защитни елементи и иновативни технологии, за да се предотврати фалшифицирането. Изображенията ще изглеждат така, сякаш се движат при промяна на ъгъла. Твърди се, че тази технология се прилага за пръв път при изработка на банкноти.

  • Деноминация

Японската йена има деноминации от 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 ¥. 

  • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти, емитирани през 2004 г. Като изключение е купюрата с номинал 2 000 йени, която е издадена през 2000г. и въпреки че вече не се отпечатва все още е законно платежно средство.

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти от всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.