Индонезийска рупия

IDR Купува Продава
0.000108
0.000116

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.06.2024 16:24:34ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Индонезийската рупия с най-голям номинал e от 100 000. Това е най-предпочитаната банкнота за употреба в ежедневието, тъй като стойността й се равнява на около 15 лв. 

Заместваща валута

Щатският долар е широко приет в Индонезия, но има голяма вероятност обменният курс да бъде лош, затова е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута за извършване на плащания.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Индонезийската рупия - обозначена със символа Rp - е официалната валута на   Индонезия. Валутата на страната се емитира от централната банка на републиката, Bank Indonesia. Терминът „рупия“ идва от санскритската дума „рупяка“, която се превежда като „сребро“. На местно ниво индонезийският народ използва думата „perak“, когато има предвид рупия.

  • Първата индонезийска рупия е издадена на 3 октомври 1946 г. Страната започва постепенно да спира използването на японската валута. "Рупията" е получила това име след валутата на Индия, индийската рупия. Първоначално правителството се е фокусирало върху отпечатването на банкноти от 100 рупии, тъй като това е било по-лесно от отпечатването на няколко банкноти с малък номинал.

  • Официалният код на валутата за индонезийската рупия е IDR. Често се съкращава като Rp или Rs.

  • Банкнотите с номинал 10 000  са лилави на цвят, тези от 20 000 са зелени, докато валутата от 50 000 е синя, а от 100 000 - розови. 

  • Тези банкноти използват много различни функции, за да предотвратят фалшифицирането. Купюрите имат защитна нишка, която се вижда само когато се държи до светлината. Те също имат микропечат, който може да се чете само с лупа, и невидимо мастило, което можете да се прочете под UV светлина.

  • Лицевата страна на банкнотите обикновено съдържа подобие на важна фигура в историята на страната, докато задната страна съдържат различни изображения, включително индонезийски пейзаж, традиционни дейности (като тъкане) или ученическа стая.

  • Рупията е претърпяла редица проблеми и неуспехи, до голяма степен поради инфлацията и резкия валутен курс в отговор на финансовата криза.

  • Деноминация

Купюрите на индонезийската рупия са с деноминации от 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000. 

  • Емисии в обращение

Банкнотите, отпечатани преди началото на хилядолетието, не са законно платежно средство в страната, главно поради липсата на защитни функции, и в по-малка степен, защото са свързани с режима на Сухарто.

Банкнота от 1 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2000 г. и 2016 г.

Банкнота от 2 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2009 г., 2016 г. и 2018 г.

Банкнота от 5 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2001 г. и 2016 г.

Банкнота от 10 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2010 г., 2016 г. и 2018 г.

Банкнота от 20 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2004 г. и от 2011 г. до 2016 г.

Банкнота от 50 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2005 г., 2011 г., 2016 г. и 2018 г.

Банкнота от 100 000 индонезийски рупии

Година на издаване: 2004 г. - 2005 г., 2011 г. - 2014 г., 2016 г. и 2018 г.

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.