Йордански динар

JOD Купува Продава
2.46
2.62

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.05.2024 08:40:55ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Банкнотите с номинали 20 и 50 са често използвани за плащате на гориво или за хотелска стая, тъй като в малки заведения и магазини, предпочитани са купюрите с по-малка стойност - 1, 5 и 10 йордански динара.

Заместваща валута

Въпреки че щатският долар се приема като заместваща валута на йорданския динар, е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Съкращението на валутата или символът за йордански динар се обозначава с JOD. Валутата е известна като „сой-дий“ сред модерните по-млади местни жители. 

  • Динарът има по-малки купюри или субединици. По-специално, един динар е равен на 10 дирхама, 100 кирша и 1000 филса. Динарът се разпространява и на Западния бряг на Израел.

  • Йорданският динар е официалната валута на Йордания и е фиксиран към щатския долар на 0.709 JOD = 1 USD. След като Израел поема контрола над Западния бряг през 1967 г., йорданският динар остава в обращение заедно с израелската валута. Държавата обвърза местната си валута с щатския долар, за да създаде стабилност във финансовата си система.

  • Централната банка на Йордания е единственият орган за емитиране на йордански банкноти от създаването си през 1964 г. Тя пуска в обращение първата си серия йордански банкноти на 8.04.1965 г. Преди това емисията на валута е поверена на Йорданския валутен борд от 1949 г., а преди тази дата е използвана палестинска лира.

  • Първата серия от йордански банкноти е била емитирана в номиналите ½, 1, 5 и 10 и е носила портрета на Негово Величество Покойния крал Хюсеин. 

  • За да бъдат използвани най-новите технически разработки в печатането на банкноти, включително най-новите защитни функции, Централната банка на Йордания пусна в обращение нова серия от банкноти (Четвърта серия), носеща портретите на кралското хашемитско семейство.

  • Деноминация

Купюрите на йорданския динар са с деноминации от 1, 5, 10, 20, 50. 

  • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти от Четвърта серия, емитирани през 2002г. и 2003г. 

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.