Израелски шекел

ILS Купува Продава
-
0.47

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 09.12.2023 10:26:51ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба


Използваните купюри за ежедневни разходи зависят от нуждите и продължителността на пътуването. При туристическите пътувания са предпочитани банкнотите от 20, 50 и 100 шекела. Но когато става въпрос за наличие на по-големи суми, по-често използвани са банкнотите от 200 шекела.


Заместваща валута

Израелският шекел няма заместваща валута, затова е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Израелската национална валута е новият израелски шекел, по-известен като „шекел“, като се съкращава ILS, или по-често NIS. Израел няма монетен двор, за да произвежда своите банкноти, затова валутата се отпечатва в Швейцария. 

 • Старият шекел претърпява силна и неконтролирана инфлация, настъпила по време на икономическата криза в Израел в началото на 80-те години.

 • От 1 януари 2003 г. новият шекел е гъвкава и напълно конвертируема валута и се търгува по валутни фючърсни договори на валутния пазар.

 • Лицевата страна на банкнотите е украсена на преден план с важна фигура в историята на Израел, като илюстрацията е съставена от малки ивритски букви, а на заден план - с изображение на събитие, с което лицето е свързано. 

 • Шекел и Нова Агора са обявени за законно платежно средство на 22 февруари 1980 г. и влизат в обращение два дни по-късно. Първоначалните деноминации са IS 1, 5, 10 и 50, но през следващите пет години инфлацията довежда до още пет: IS 100, 500, 1000, 5000 и 10 000. Дизайните  на нови банкноти са избрани чрез състезание сред графични дизайнери.

 • Започвайки с изданието на 500 шекела, размерът на банкнотите е стандартизиран (76 mm × 138 mm). Купюритe са вертикални и номиналите са диференцирани по цвят и дизайн.

 • Банкнотите в Третата серия носят портрети на изключителни еврейски поети, чиито житейски истории, творби и дейности са преплетени с историята за прераждането на нацията на Израел в нейната земя. Купюрите от серията включват функции за сигурност в три категории, въз основа на начина, по който хората могат да ги проверят - чрез разглеждане, докосване или накланяне на банкнотата. В допълнение към тези характеристики, банкнотите съдържат дълбоки знаци, за да улеснят използването им от хора с увредено зрение. 

 • Елементите за сигурност на хартиените банкноти, включени в шекела са: прозрачен портрет, идентичен с портрета показан на лицевата страна на банкнотата, перфорирани цифри, зелена нишка за сигурност, вдигнато мастило, скрития образ, микро букви и цифри, прозрачна "Менора", отворена златна книга, променяща цвета си, прозрачна и блестяща ивица, включена в банкнотата вертикално, до портрета.

 • Деноминация

Банкнотите в обращение се предлагат в номинали от 20, 50, 100 и 200 шекела.

 • Емисии в обращение

Банкнотите израелски шекел от Втора и Трета серия са в обращение и се приемат като законно платежно средство в Израел

Банкнота от 20 шекела

Банкнотите в обращение са от 1999 г., 2008 г. и 2017 г.

Банкнота от 50 шекела

Емисиите в обращение са от 1999 г. и 2014 г.

Банкнота от 100 шекела

Банкнотите в обращение са от 1999 г. и 2017 г.

Банкнота от 200 шекела

Купюрите в обращение са от 1999г. и 2015г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.