Китайски юан

CNY Купува Продава
0.244
0.259

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 17.02.2024 08:40:44ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Предпочитаните купюри за ежедневни разходи са с номинал 100, в сравнение с банкнотите с по-малки номинали, които не се използват толкова често.

Заместваща валута

Заместваща валута на китайския юан може да бъде щатският долар, но е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута, за да се спести време в търсене на банки или обменни бюра.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Ренминбито (буквално преведено „народна валута“) е законното платежно средство в континенталната част на Китайската народна република и се издава от Китайската народна банка. 

  • Официалното съкращение е CNY, въпреки че често се съкращава и като "RMB". Към днешна дата валутата, която е законно платежно средство е юанът, който е издаден за първи път малко преди триумфа на революционерите в Китайската гражданска война през 1949г. Една от първите задачи на новото правителство е била да сложи край на хиперинфлацията, настъпила в Китай в последните години на ерата на Гоминданг.

  • Четвъртата серия на валутата се появява с прилагането на политиката на реформи и подпомагане развитието на градската и селската пазарна икономика, както и увеличаването на продажбите на дребно на социални стоки. Тази версия води до някои подобрения и осъвършенствания в дизайна, стила и техниката на печат. Символът, представляващ юана (¥), е същият, използван за йената, въпреки че произношението е различно.

  • Всички купюри са с различен размер и цвят. В предната си част всички изобразяват портрета на председателя Мао Дзъдун. 

  • Китай определено има проблем с фалшивите банкноти, затова трябва да се внимава изключително много. Истинските банкноти издават ясен и отчетлив шум от напукванем при леко намачкване с пръсти. Водният знак на автентичните купюри е отчетлив, а срещу светлината се виждат ясно изображенията върху банкнотите. От дясната страна на всички юани има още една илюстрация на председателя Мао, чиято яка е с малко по-груба текстура. Същото важи и за името „zhongguo renmin yinhang“.

  • Деноминация

Китайският юан е с деноминации от 1, 5, 10, 20, 50 и 100.

  • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти, емитирани през 2004г.

Банкнота 1 юан

Година на издаване: 1999г.

Банкнота 5 юана

Година на издаване: 2002г., 2005г.

Банкнота 10 юана

Година на издаване: 2001г., 2005г., 2008г., 2019г.

Банкнота 20 юана

Година на издаване: 2000г., 2005г., 2019г.

Банкнота 50 юана

Година на издаване: 2001г., 2005г., 2018г., 2019г.

Банкнота 100 юана

Година на издаване: 1999г., 2005г., 2015г.

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.