Македонски денар

MKD Купува Продава
0.0312
0.033

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.08.2023 07:50:34ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

Ако ще ходите в Северна Македония с туристическа цел, за вас по-добре и удобно би било да се снабдите с дребни, тоест с македонски денари с нисък номинал. В случая ви съветваме да имате под ръка банкноти от по 50, 100, 500 и 1000 македонски денара. Ако обаче вашето пътуване има бизнес характер или възнамерявате да правите по-мащабни покупки, ние ви препоръчваме да имате купюри от по 1000 и 5000 македонски денара.


Алтернативни валути

Македония все не е член на ЕС, но ако разполагате с евро, ще ви бъде максимално лесно да се снабдите с местна валута на изгоден курс. Все пак, най-добре е да разполагате с македонски денари. Друга алтернативна валута тук липсва с изключение на българските левове, които често се приемат в района на Охрид.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

  • Името на македонската валута, денар, идва от древните римляни. Всъщност, тяхната парична система се е наричала по подобен начин – денариус. 

  • Първият македонски денар се появява през 1992-ра година, но просъществува едва няколко месеца, тъй като през 1993-та година в обращение излиза друга емисия парични купюри. 

  • Още по-интересното е, че с появата на първата национална валута в Република Северна Македония, през 1992-ра година, монети не са били предвидени, а само хартиени купюри. 

  • Всички банкноти с по-малък номинал, тоест до 100 македонски денара се печатат на местна почва, в Северна Македония. Останалите – от 500 до 5000 са дело на Thomas De La rue Лондон. 

  • Македонските денари са сред малкото хартиени банкноти от цял свят, на които могат да се видят изображения с несвързвани с местната история или география факти и лица. Така например, на лилавите 10 денара е изобразена египетската богиня Изида от 2 век преди Христа.

Деноминация

Банкнотите от хартия в Северна Македония са налични в следните възможни номинали: 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000. 


Емисии в обращение

В Македония в обращение са банкноти от различни емисии. Така например, банкнотите от 10 и 50 македонски денара са в обращение от емисията през 2010 година, банкнота от 100 македонски денара е в обращение от емисиите през 1996 и 2000, банкнота от 200 македонски денара е в обращение от емисията на 2016 година, банкнотите от 500 и 1000 македонски денара са в обращение от емисиите през 1996 и 2003 година, а тази на 2000 македонски е в обращение от емисията на 2016 година. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува македонска местна валута под формата на монети.