Мексиканско песо

MXN Купува Продава
0.094
0.1034

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.06.2024 16:22:19ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

В зависимост от нуждите и продължителността на пътуването за ежедневни разходи и по-малки суми са предпочитани купюрите със стойност до 200 мексикански песос. А при необходимост от наличие на по-големи суми, по-често използвани са банкнотите с номинал 500 и 1000.

Заместваща валута

В Мексико като заместваща валута се използва щатският долар, но е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Мексиканското песо е наречено така, защото думата "песо" на испански означава „тегло“. Това може да бъде свързано с латинския pensum, „нещо претеглено“, от глагола pendere, „да претегля“.

 •  Кодът на валутата е MXN.

 •  Тази валута има редица прякори от гражданите на Мексико, включително „varos“, „lana“, „papiros“, „marimba“, „morlacos“ и „varonil“. 

 • Мексиканското песо е официалната валута на Мексико и е третата най-популярна валута в Северна и Южна Америка, след щатския долар и канадския долар. Това е първата валута, въвела мерки за предотвратяване на фалшифицирането в дизайна си. 

 • Внесено от Европа по време на колонизацията, песото произхожда от по-ранна валута - испанския долар.

 • Мексиканското песо е една от най-стабилните валути в Америка. Лесно е да се види знакът за долар ($) и да се обърка с щатския долар, но именно мексиканското песо използва за първи път символа $. 

 • Между 1929 и 1930 г. банкнотата най-накрая е определена като основен платежен инструмент в страната.

 • Първите песо банкноти не са отпечатани в Мексико. Докато Банката на Мексико отпечатва съвременното песо, това не винаги е било така. В началото, мексиканското песо е емитирано от американската компания за банкноти в Ню Йорк (ABNC) от 1925 г. до 1934 г. 

 • Фалшифицирането на мексиканското песо е трудно. С изключение на банкнотите от 20 и 50 мексикански песос, всички банкноти се отпечатват на специална хартия, която има същото усещане като щатския и канадския долар. 

 • Мексиканското песо е издадено не само преди щатския долар, но и вдъхновява дизайна му. Благодарение на своите елементи срещу фалшифициране, всъщност песото е изключително популярно през 19-ти век.  Това е и причината много световни валути да взаимстват от дизайна му, а в това число хонконгския долар, японската йена и китайския юан.

Полимерната банкнота от 20 песо има среден живот 32 месеца, докато банкнотата от 50 песо в същия материал издържа около 39 месеца.

Мексиканските банкноти имат скрити функции за защита, за да се избегне създаването на  фалшиви банкноти. Всички купюри имат воден знак, който може да се види, когато се държат срещу светлината, заедно с холографска оптична нишка, както и микропечат, който се забелязва единствено с лупа.

 • Деноминация

Мексико има в обращение банкноти от 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

 • Емисии в обращение

Всички емисии, които са в обращение, са от сериите F, F1 и G, в зависимост от номинала и имат надпис “Banco de Mexico” върху банкнотите.

Банкнота 20 мексикански песос

Година на издаване: 2007г.

Банкнота 50 мексикански песос

Година на издаване: 2013г.

Банкнота 100 мексикански песос

Година на издаване: 2020г.

Банкнота 200 мексикански песос

Година на издаване: 2019г.

Банкнота 500 мексикански песос

Година на издаване: 2018г.

Банкнота 1000 мексикански песос

Година на издаване: 2020г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.