Норвежка крона

NOK Купува Продава
0.0000
0.1860

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 02.06.2023 10:48:29ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Предпочитани за всекидневни разходи са купюрите от 50, 100, 200 и 500, докато при необходимост от по-голяма налична сума в брой, по-често използвани са банкнотите от 1000.


Заместваща валута

В Норвегия като заместваща валута на норвежката крона се използва еврото.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Първоначално кроната е въведена през 1875 г., когато Норвегия се присъединява към Скандинавския валутен съюз (заедно с Дания и Швеция). След разпускането на Съюза през 1914 г. трите държави решават да запазят името „крона“ за съответната си местна валути.

  • Норвежката крона се издава и разпространява от Норвежката банка - Централната банка на Норвегия.

  •  Кроната е плаваща валута от 1992 г. и е силно повлияна от цената на петрола поради силната зависимост на Норвегия от петролния сектор. Всяко спадане на световната цена на петрола непременно се отразява на стойността на самата валута на Норвегия и обратно - всяко повишение стимулира икономиката на страната. Норвежката валута се влияе и от лихвените проценти, определени от Централната банка и от търговските отношения с Обединеното кралство и еврозоната. 

  • Новите банкноти са продукт на високо усъвършенстван графичен дизайн. За да може лесно да се прави разлика между истинските и фалшивите банкноти, норвежките купюри имат много защитни елементи. Някои от тях са видими, а други не. Функциите за сигурност, са еднакви във всички банкноти, с изключение на веригата на котва, която не присъства в банкнотата от 50 крони.

  • В долния ляв ъгъл на банкнотите има правоъгълник, съдържащ пръстен. При наклон в различни посоки, пръстенът изглежда плаващ и преливане на цветове. От дясната страна на хартиената валута се виждат три сегмента от верига на котва, интегрирани в самата хартия, която изглежда, че се движи при накланяне. Когато банкнотата се накланя към светлината, се вижда водният знак, главата на атлантически пуфин с номинал. Мотивът на атлантическия пуфин е представен на всички деноминации. 

  • Срещу светлина се вижда и защитната нишка като тъмна линия, минаваща през хартията. На гърба на банкнотата под ъгъл, се забелязва двуцветен елемент, отпечатан с ирисцентен ефект. На банкнотата от 100 крони този елемент е глобус, а на банкнотата от 200 крони - морски знак. Елементът може да се открие и в долния десен ъгъл на банкнотата, отпечатан в основния цвят на деноминацията. Когато банкнотата се държи под ултравиолетова светлина, се появяват специални елементи, които при обикновена светлина са невидими. С помощта на лупа се забелязват микро цифри и букви върху някои части на банкнотата.

  • Деноминация

Норвежките крони се издават в банкноти с номинали от 50, 100, 200, 500 и 1000.


  • Емисии в обръщение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти от последната девета серия, издадена през 2016 г.

Банкнота 50 норвежки крони

Емитирана през 2018 г.

Банкнота 100 норвежки крони

Емитирана през 2017 г.

Банкнота 200 норвежки крони

Емитирана през 2017 г.

Банкнота 500 норвежки крони

Емитирана през 2018 г.

Банкнота 1000 норвежки крони

Емитирана през 2019 г.


  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.