ОАЕ дирхам

AED Купува Продава
0.47
0.509

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 19.06.2024 08:32:03ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

В зависимост от нуждите и продължителността на пътуването за ежедневни разходи и по-малки суми са предпочитани купюрите от 5, 10, 20, 50 и 100. А при необходимост от наличие на по-големи суми, по-често използвани са банкнотите от 200, 500 и 1000 дирхама.

Заместваща валута

Препоръчително е предварително да се подсигури наличност на местната валута, но при нужда щатският долар може лесно да бъде обменен за ОАЕ.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Централната банка на Обединените арабски емирства емитира банкнотите на страната на английски от едната страна и арабски от другата.

 •  Официалното съкращение на валутата на ОАЕ е „AED“. Използват се обаче и неофициални съкращения като „Dh“ или „Dhs“. Що се отнася до знака за дирхам на арабски, той е представен като د.إ .

 • Официалната валута на Обединените арабски емирства е дирхамът от ОАЕ, който е известен още като емирски дирхам. Дирхамът е пуснат в обращение на 19 май 1973 г. Преди това бахрейнският динар е бил използван в Абу Даби, докато Дубай и други емирства са използвали катарско-дубайския риал.

 • Дирхамът на ОАЕ е обвързан с американския долар с фиксиран обменен курс от 1 USD = AED 3,67.

 • Обединените арабски емирства са федерация от 7 емирства: Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас Ал Хайма, Шарджа и Ум Ал Куейн. Преди въвеждането на дирхама, всеки от емирствата е използвал валутата на най-близката до него държава. Сега всички те използват една и съща валута, което е удобно при пътуване в рамките на страната.

 • Дизайните на различните деноминации на дирхам показват красива архитектура, животни, както и елементи, които са важни за културата на района. 

 • За борба с фалшифицирането на лицевата страна на всяка бележка се появява воден знак на националната емблема и няколко други защитни елемента. Емблемата е Ястребът на Курайш, златен сокол с диск, заобиколен от седем звезди в центъра и седем пера, които представляват всяко едно от Емирствата.

 • Националната валута на ОАЕ носи името и емблемата на ОАЕ, затова моралната стойност е по-голяма от нейната материална стойност и всяко поведение, което се счита за обида на валутата, е престъпление, наказуемо от закона на ОАЕ. Всеки, който публично и умишлено осакатява, унищожава или разкъсва валута, ще бъде наказан с глоба от хиляда Дирхам (1000 AED) или 10 пъти стойността на осакатената, унищожена или разкъсана валута.

 • Деноминация

Банкнотите на ОАЕ дирхам са в деноминации от 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000. 

 • Емисии в обращение

Към днешна дата купюрите от различните емисии имат минимални различия.

Банкнота 5 дирхама

Година на издаване: след 2000г.

Банкнота 10 дирхама

Година на издаване: след 1998г.

Банкнота 20 дирхама

Година на издаване: след 1997г.

Банкнота 50 дирхама

Година на издаване: след 1998г.

Банкнота 100 дирхама

Година на издаване: след 1998г.

Банкнота 200 дирхама

Година на издаване: след 2004г.

Банкнота 500 дирхама

Година на издаване: след 1998г.

Банкнота 1000 дирхама

Година на издаване: след 1998г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.