Полска злота

PLN Купува Продава
0.45
0.47

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 19.04.2024 08:35:18ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

Ако ще пътувате в Полша за кратко или предвиждате по-малко разходи, по-удобно би било за вас да разполагате с полски злоти в купюри с ниски номинали. Това са банкнотите от по 10, 20 и 50 злоти. В Полша има и хартиени банкноти с номинали от по 100, 200 и 500. Те са по-добрият вариант за вас, ако разходите ви са по-големи, както и в случай на планувани големи покупки и по-продължителен престой. 


Алтернативни валути

По начало в Полша е по-добре да плащате в местна валута, тоест в полски злоти. Ако не разполагате с такива и престоят ви е кратък, можете да посрещате разходите си и разплащайки се в евро. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

  • Както биха се досетили повечето славянски народи, говорещи езици от славянската езикова група, името злота произлиза от полската дума за злато. 

  • Злотите са сред най-старите европейски парични единици, които са се запазили и до днес. Според историците те се появяват през Средновековието. 

  • В юридически аспект присъединяването на Полша към Еврозоната, а с това си действие и приемането на еврото като основна местна валута, на практика ще бъде нарушена националната полска конституция. Мнозина твърдят, че Полша отказва приемането на еврото именно поради тази причина, тъй като местните политици се страхуват от евентуални последващи решения за други промени в конституцията на Полша. 

  • В Полша дори има конкретни отдалечени райони, които са толкова против влизането в Еврозоната, че местните ще откажат да приемат вашите плащания в евро от чисто принципни съображения.

Деноминация

Наличните хартиени банкноти, които са официално в обращание в Полша са с доста ограничен номинален диапазон. В страната ще срещнете полски злоти със следните стойности: 10, 20, 50, 100, 200 и 500


Емисии в обращение

В обращение са полски злоти от различни емисии, стартиращи от тази от през 1994-та година и завършващи с последната емисия от 2018 година. В момента в Полша се приемат следните банкноти:

  • 10 полски злоти – от 1994 и 2012 година 

  • 20 полски злоти – от 1994, 2012 и 2018 година 

  • 50 полски злоти –  от 1994, 2012 и 2017 година 

  • 100 полски злоти от 1994 и 2012 година 

  • 200 полски злоти – от 1994 и 2016 година 

  • 500 полски злоти – от 2017 година


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува полска местна валута под формата на монети.