Румънска лея

RON Купува Продава
0.387
0.407

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 06.06.2024 08:49:51ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

Целта на вашето пътуване определя и препоръчителните купюри RON, с които следва да се сдобиете. Ако сте в страната за туризъм или за друг тип развлечение, съветваме ви да разполагате с купюри с максимален номинал 100 и основно с номинал от по 1, 5, 10 и 50. Те ще са по-удобни да разплащате ежедневни сметки и разплащания в Румъния. От друга страна, за бизнес клиентите съветваме да разполагат с по-едри купюри, тоест такива от по 100, 200 и 500. 


Алтернативни валути

Тъй като на този етап Румъния не е част от Еврозоната, тя все още не използва местната за ЕС валута – евро – а основно плащанията тук се извършват чрез RON. В страната рядко се приемат плащания в евро. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

  • През 2005-та година румънската лея претърпява сериозно обезценяване. На практика, тя губи 4 от нулите си. За онова време 10 000 леи са се равнявали на 1 лев. Все още битуват митове и легенди, според които румънските граждани е трябвало да ползват пластмасови кредитни карти, но тази им препоръка била приета твърде буквално. Слуховете говорят, че румънците започнали да издават леи от пластмаса. 

  • Румъния е една от малкото страни в цял свят, на територията на която в кафе автоматите можете да пускате не монети, а купюри. Повечето такива машини дори не приемат монети, а само хартиени банкноти.

  • Първата румънска лея се появява в далечната 1877-ма година. Номиналите й били както следва: 5, 10, 20, 50, 100 и 500. Но само след три години младото самостоятелно управление на страната елиминира голяма част от тях и остават налични само следните номинали: 20, 100 и 1000. 

  • Някои специалисти посочват румънската лея като една от най-красивите хартиени банкноти. Причината е, че съвременните номинали – актуални от началото на новия век – са всички до една изпъстрени с красиви цветя.

Деноминация

Наличните хартиени банкноти румънски леи, които в момента са в обращение, са със следните номинали: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500.


Емисии в обращение

В Румъния се приемат само банкноти румънски леи от 2005-та година. Единственото изключение от това правило е румънската лира с номинал 10. Приема се само тази с емисия от 2008-ма година. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува румънска местна валута под формата на монети.