Руска рубла

RUB Купува Продава
0.0183
0.0205

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 06.03.2024 09:02:02ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Най-често използваните купюри за всекидневна употреба са банкнотите от ₽ 50, ₽ 100, ₽ 500, ₽ 1000 и ₽ 5000, а по-рядко предпочитани в ежедневието са -  ₽ 200 и ₽ 2000 . 


Заместваща валута

Като заместваща валута в Русия се приема евро и щатски долар.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Рублата е най-старата национална валута в света след британския паунд. Паричните единици на други държави многократно са сменяли имената си. В Русия рублата се използва от 13 век.

 • Първият символ на рублата е измислен през 17 век. Той се е състоял от буквите „P“ и „U“, насложени една върху друга. Настоящият й е избран през 2013 г. от руските интернет потребители чрез онлайн проучване, проведено от Банката на Русия. 

 • Името „рубла“ се използва само в две страни - в Русия и Беларус. 

 • Съвременната руска рубла, за разлика от съветската, няма златен еквивалент. Руските банкноти, извадени от обращение, се използват като рециклируеми материали за производството на покривен материал. 

 • Лицевата страна на банкнотите е украсена с изображения на конструкции и паметници, включително моста над река Енисей в Красноярск, сградата на Болшой театър в Москва, паметник на Петър Велики в Архангелск, изобразен пред плавателен съд, и паметник на Ярослав I в Ярославъл.

 • От 12 октомври 2017 г. Банката на Русия пуска в обращение нови банкноти в номинали от 200 и 2000 рубли, символите за които са избрани въз основа на резултатите от национално гласуване. Банкнотите използват подобрени елементи за сигурност и са с повишен релеф за зрително затруднени граждани, отчитайки и тенденциите на съвременния дизайн. Фалшифицирането в Русия е ниско - само седем от един милион банкноти в обращение са фалшифицирани. 

 • Разработено е мобилно приложение, което съдържа информация за всички банкноти на Банката на Русия, издадени от 1997 г., и техните характеристики за сигурност. Всяка банкнота може да бъде намерена лесно в каталога или чрез камерата на устройството да се сканира, както и чрез нейното изображение, за да се определи нейното наименование и година на модификация.

 • Приложението не проверява дали банкнотите са автентични, но помага всеки сам да го определи, следвайки стъпките и проверявайки четирите типа защитни функции: тези, проверени спрямо светлината, с лупа, чрез усещане или чрез промяна на ъгъла на гледане.

 • В Томск и Димитровград има паметници на руската рубла.

 • Деноминация

В парично обращение са банкноти със следните номинали - 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 руски рубли.


 • Емисии в обращение

Банкнота от ₽ 5

Датата на влизане в обращение на банкнотата от 5 рубли е 01.01.1998 г.

Банкнота от ₽ 10

Датите на влизане в обращение на банкноти от 10 рубли са 01.01.1998 г., 01.01.2001г., 16.08.2004г.  

Банкнота от ₽ 50

Датата на пускане в обращение на първата банкнота от 50 рубли е 01.01.1998 г., втората - 01.01.2001  г., и третата - 16.08.2004 г.

Банкнота от ₽ 100

Датите за пускане в обращение на банкнотата от 100 рубли и всички нейни модификации са както следва: 01.01.1998 г.; 01.01.2001 г.; 16.08.2004 г.; 30.10.2013 г.; 23.12.2015г. и 22.05.2018 г.

Банкнота от ₽ 200

Датата на пускане на банкнотата в обращение е 12.10.2017г.

Банкнота от ₽ 500

Датите на пускане в обращение на банкноти от 500 рубли са както следва: 01.01.1998г.; 01.01.2001г.; 16.08.2004г.; 06.09.2011г.

Банкнота от ₽ 1000

Датите за пускане в обращение на банкноти от 1000 рубли са както следва: 01.01.2001 г.; 16.08.2004 г .; 10.08.2010 г. 

Банкнота от ₽ 2000

Датата на влизане в обращение е 12.10.2017г.

Банкнота от ₽ 5000

Датите на влизане в обращение на банкноти от 5000 рубли са както следва: 31.07.2006г. и 06.09.2011 г.


 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти от всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.