Щатски долар

USD Купува Продава
1.815
1.835

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 21.06.2024 10:44:53ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Най-често използваните купюри за всекидневна употреба са от $ 1 , $ 5 , $ 10 , $ 20 , $ 50 и $ 100, а банкнотите от $ 2 се използват значително по-рядко.


Заместваща валута

Американският долар няма заместваща валута, тъй като е основната резервна валута в света.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Американският долар е установен за първи път като валута с Бретън Уудското споразумение от 1944 г., превръщайки се по-късно в най-доминиращата валута в света. Първоначално се е търгувал като монета, оценена от теглото си в злато или сребро, а след това като хартиена банкнота, която е можело да бъде използвана в злато. След като през 70-те години златният стандарт е премахнат, а стойността на щатските долари варира.

  • През 1946 г. отпечатването на банкноти над 100 долара е спряно, както и тяхното тиражиране през 1969 г. Тогавашният президент Ричард Никсън въвежда законодателство за спиране на печатането на големите номинали, след нарастващото им използване от престъпни организации и нарастващата популярност на електронното банкиране.

  • След 2004г. освен зелен интегрират и други цветове с цел да се разграничат различни деноминации. През 2008 г. Бюрото за гравиране и печат планира да добави подобрената тактилна функция в последващото препроектиране на всеки долар, с изключение на банкнотите от $ 1 и новото издание на банкнотата от $100. Планират се и по-големи цифри с по-висок контраст, повече цветови вариации и осигуряване на четци на валута за облекчение на граждани с увредено зрение.

  • Всяка банкнота включва характеристики за сигурност и дизайн, уникални за това как се използва наименованието в обращение. Правителството на САЩ периодично прекроява банкнотите на Федералния резерв, за да ги направи по-лесни за използване, но по-трудни за фалшифициране. Политиката на правителството на САЩ е, че всички дизайни на американска валута остават законно платежно средство, независимо кога са издадени.

  • От 1956 г.. всички доларови банкноти имат отпечатано мотото „In God We Trust“.

  • Американските банкноти не са произведени от хартия, а са направени от памучно-ленена смес за по-голяма устойчивост и издръжливост.

  • За да разпознаете фалшивите банкноти е необходимо да погледнете в портрета. Ако банкнотата е истинска, очите трябва да бъдат напълно реалистични и чертите на лицето трябва да се открояват ясно на фона. Необходимо е да се обърне внимание и на серийния номер. Цветът и сянката на тези номера трябва да съответства на този на печата на банкнотата. Фалшификатите могат да имат числа, които са неравномерно разположени или криво подредени. Потърсете отличителните червени и сини влакна, вплетени в хартията на банкнотата. Фалшификаторите се опитват да наподобят тези влакна, като отпечатват малки червени и сини линии. Хубаво е да се проверява и дали паричната сума на цифрите на банкнотите и писмените суми съвпадат. Това може би е очевидно, но много фалшификаторите се опитват да повишат стойността на истинските банкноти, като променят номерата в ъглите им, въпреки че портретът остава непроменен.

Деноминация

Към момента се разпечатват общо седем номинала американска хартиена валута - $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, $ 20, $ 50 и $ 100. 


Емисии в обръщение

Емисии в обръщение са всички номинали на банкноти на Федералния резерв от 1928 г. до днес.


Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим абсолютно всички банкноти, които са в обръщение. Не се изкупуват монети.