Швейцарски франк

CHF Купува Продава
1.97
2.01

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 22.05.2024 11:18:06ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Използваните купюри за всекидневна употреба варират според нуждите и целите на пътуването, както и продължителността му. При необходимост от по-голяма налична сума в брой, предпочитани са банкнотите от 100, 200 и 1000 франка. Но когато става въпрос за малки суми за ежедневни разходи по-често използвани са банкнотите от 10, 20 и 50 франка. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Наименованието „франк“ произхожда от латинските думи „Francorum Rex“ (крал на франките), изписани на стари френски монети, а валутният код (CHF) на швейцарския франк означава „Confoederatio Helvetica Franc“.

  • През 1820-те години Швейцария е разполагала с редица различни валути, издавани от различни банки, които са се конкурирали помежду си. Първите швейцарски банкноти са отпечатани едва през 1907 г.

  • Швейцария е единствената държава, която все още издава и използва франкове в Европа. Другите европейски държави като Франция, Белгия и Люксембург, които преди това са използвали франкове, са приели еврото. Швейцария и Лихтенщайн не са част от Европейския съюз, поради което не са конвертирали в евро валута.

  • Банкнотата от 1000 франка е издадена през март 2019 г. и е сред банкнотите с най-висока стойност в света. Тя е най-разпространената деноминация с над 60% от обращението, въпреки че не се приема за плащане в брой в почти нито един магазин. 

  • Към декември 2020 г. тази банкнота се оценява на 1132,83 USD или 927,90 Euro. Това е особено интересно, тъй като европейските държави спират да произвеждат банкнотите си с най-висока стойност от ‌€‌ 500 през 2016 г. поради незаконното й използване за пране на пари, укриване на данъци и финансиране на тероризма. 

  • Деветата поредица от банкноти на Швейцарската национална банка се откроява от стереотипните дизайни на банкноти, които визуализират известни личности. Вместо това към момента те изобразяват швейцарски характеристики като мотиви за новия дизайн. Отличават се с различни елементи като ръка, глобус, отделни местоположения в Швейцария и други различни обекти, които представляват страната.

  • Швейцария разполага с една от най-малко фалшифицираните банкноти в световен мащаб поради високите производствени стандарти, използвани при печатането на банкнотите. През 2019 г. са докладвани едва 982 случая на фалшифициране. През годините процентът на фалшификатите спада все повече.

  • Деноминация

Последната девета серия на швейцарските банкноти емитира шест банкноти, признати като законно платежно средство -  10, 20, 50, 100, 200 и най-голямата банкнота от 1000 франка.

  • Емисии в обръщение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти от последната девета серия, издадена през 2016 г.

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти от всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.