Сингапурски долар

SGD Купува Продава
1.28
1.407

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 09.04.2024 08:49:52ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

За ежедневни разходи като закупуване на храна или използване на обществен транспорт са предпочитани купюрите от 2, 5, 10 и 50 долара. Банкнотите от 50 долара обикновено са най-често използваните с по-висока стойност в ежедневието, тъй като това е най-голямата банкнота, която банкоматът раздава. Но когато става въпрос за наличие на по-големи суми се търсят купюрите с номинал 1000 сингапурски долара.

Заместваща валута

В Сингапур за заместваща валута се използва еврото, щатският долар, австралийският долар или малайзийският рингит. По подразбира най-добре се приема щатският долар.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Подобно на много други валути в света, сингапурската валута също има лик на първия си лидер, включен в дизайна на банкнотите. Юсоф бин Исхак, първият президент на Сингапур е служил от 1965-1970. Той е бил известен журналист преди да заеме поста президент.

  • Сингапур за пръв път започва да емитира собствена валута в различни номинали на банкноти през 1967г.

  •  Сингапурският долар първоначално е фиксиран към британския паунд, след това за кратко към щатския долар, преди да бъде обвързан с търговско претеглена кошница от чужди валути в средата на 70-те. 

  • Като превантивна мярка за смекчаване на потенциалните рискове от пране на пари и финансиране на тероризма, свързани с банкноти с големи номинали, MAS спира да издава валутни банкноти от 10 000 и 1 000 долара, считано от 1 октомври 2014г. и 1 януари 2021г. Съществуващите банкноти от 10 000 и 1 000 долара в обращение остават законно платежно средство в Сингапур и могат да продължат да се използват като платежно средство. 

  • Благодарение на споразумение между Сингапур, Бруней и Малайзия, валутите на Сингапур и Бруней могат да се използват взаимозаменяемо „по номинал и без такса“.

  • На гърба на банкнота от 1000 долара се намира целият национален химн на Сингапур, отпечатан в микротекст. В момента това е втората най-ценна банкнота в света, веднага след американската банкнота от 10 000 долара, която е оттеглена през 1969г.

  • Сингапурските долари имат различни усъвършенствани функции за сигурност, включително визуално разпознаваеми, машинно четими и скрити функции, за да минимизират риска от фалшифициране. Въпреки че броят на фалшивите купюри е много нисък, на обществеността се препоръчва да бъде бдителна и да се запознае с основните характеристики на сигурността на истинската валута. Начините за проверка за чрез докосване, разглеждане или накланяне на банкнотите спрямо светлината. Полимерните банкноти се отпечатват върху специална пластмаса, получена от нефт и този материал не се предлага в търговската мрежа, за да се предотврати възпроизвеждането на фалшиви банкноти.

  • Деноминация

Купюрите на сингапурския долар са с деноминации от 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 и 10 000. 

  • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са всички банкноти, емитирани след 1999г..

Банкнота от 2

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия), 12 януари 2006г. (полимер).

Банкнота от 5

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия), 18 май 2007г. (полимер). 

Банкнота от 10

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия), 4 май 2004г. (полимер).

Банкнота от 20

Издадена през 27 юни 2007г. (полимер), 5 юни 2019 г. (полимер).

Банкнота от 50

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия).

Банкнота от 100

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия).

Банкнота от 1000 

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия).

Банкнота от 10 000

Издадена на 9 септември 1999г. (хартия).

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.