Сръбски динар

RSD Купува Продава
0.0163
0.0176

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.11.2023 08:59:30ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

За пътуващите за кратко или с цел туризъм съветваме да разполагат с дребни банкноти, тоест с местна валута – сръбски динар – с номинал от 100, 200, 500 и 1000. Желателно е по време на командировка, при предвидени по-големи разходи, планирани инвестиции или просто за по-лесно пренасяне на големи суми да разполагате с по-едри хартиени банкноти, тоест от по 2000 и 5000 сръбски динара. 


Алтернативни валути

В Сърбия е възможно да правите плащане и в евро. В страната лесно можете да обмените евро и щатски долари в сръбски динари. Нашият експертен съвет обаче е да разполагате с местна валута за ваше улеснение. 

sr

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

Източник: http://ec.europa.eu

Ние не носим отговорност за актуалност на посочените данни.

  • Според историците прототип на местната сръбска валута е венецианският денарий. Именно от венецианските денарии произлиза и името на сръбските динари. Самото възприемане на венецианската парична система се случва по време на управлението на Стефан Уорш Първи. Самият денарий е споменат дори в Библията. 

  • Днешните 100 сръбски денара изобразяват лика на един от техническите герои на века, а именно Никола Тесла, който създава електро-магнетичния индукционен механизъм. Става въпрос за един от най-популярните портрети на Тесла, застанал в „поза мислител“. 

  • Между 1992-ра и 1994-та година Сърбия изпада в рекордна инфлация. Тя достига равнище от 62%. Според експертите това е момент, за който сърбите не обичат да говорят. Твърди се дори, че те изпадат във видима ярост, когато видят налични хартиени купюри от тогавашната емисия на сръбския динар. Най-често такива купюри има налични по сувенирните магазини и до ден днешен. 

  • От друга страна, колкото и противоречиво да е, Сърбия разполага със свой собствен Музей на валутата. Там може да се научи изключително много за първите местни монети та чак до съвременните емисии сръбски динари в обращение. 

  • Не трябва да бъркате сръбския динар с други динари по света. Динарите, между другото, е сред най-често срещаните имена на местни валути. Динари се използват и в Либия, Кувейт, Ирак, Алжир, Тунис и други. 

  • Имайте на предвид, че фалшивите банкноти в Сърбия са често срещано явление. Специалистите съветват да се уверите, че банкнотите ви имат власинки, видими на ултравиолетова светлина, а също така и светещ сериен номер. Това са признаците за истинността на дадена купюра сръбски динар.

Деноминация>

Наличните хартиени банкноти сръбски динар в обращение в момента са в следните номинали: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000.


Емисии в обращение

Отличителният белег на хартиените банкноти от местната валута в Сърбия е по-специфичен. В случая не става въпрос за емисия от конкретна година, а за следния надпис: Narodna banka  SRBIJE”. Не го бъркайте с “Narodna bankna JUGOSLAVIJE”, което на практика свидетелства за фалшива банкнота. Този надпис трябва да присъства на лицевата част на банкнотата. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува македонска местна валута под формата на монети.