Тайландски бат

THB Купува Продава
0.0475
0.0522

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.06.2024 16:22:31ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Най-често използваните купюри в ежедневието са тези от 100 бата. Стойността на банкнотите от 20 и 50 бата е ниска и затова те се използват предимно за случайни покупки на улицата, докато тези с номинал 500 и 1000 са предпочитани за плащане в супермаркети и други по-големи магазини и ресторанти.

Заместваща валута

В Тайланд за заместваща валута се приема щатският долар, но е важно да се отбележи, че различните номинали са с различен курс за обмяна. Ето защо препоръчваме снабдяването с достатъчно количество от местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Тайландският бат е една от най-старите валути в обращение, датираща от около 800 години на 13-ти век. Неговият търговски символ на валутния пазар е THB и се обозначава със символа ฿.

 • Батът се счита за една от най-силните валути в Югоизточна Азия.

 • Всяка банкнота илюстрира снимка на царуващия крал Маха Ваджиралонгкорн от лицевата страна и на предходен владетел от историята на Тайланд отзад.

 • Всяка купюра има различен цвят, като тази с номинал 20 е зелена, 50 - синя, 100 - червена, 500 е  лилава и 1000 - кафява.

 • Банкнотите също се различават и по размер, като тези от 1000 бата са най-дългите, а от 20 са най-късите. 

 • Тайландският бат е направен от специален вид памучни влакна, проектирани да бъдат изключително издръжливи. Всяка деноминация на банкноти има различна дебелина и усещане, така че е по-лесно да бъдат различавани. 

 • Стойността на бата е фиксирана към цената на среброто до 1908г., когато бива обвързан с британския паунд. По време на Втората световна война батът е свързан с японската йена, а от 1956г. до 1973г. е фиксиран към щатския долар. След азиатската финансова криза, започнала през 1997г., Банката на Тайланд избира да позволи на бата да се движи свободно на валутния пазар, за разлика от определянето на фиксиран курс.

 • В Тайланд се смята за изключително неуважително да се носят банкноти в задния си джоб, защото се смята, че така хората седят върху образа на краля. Друг обиден акт е стъпването върху банкнота или монета. Всяка проява на неуважение към краля се приема остро от местните жители.Страната има строг национален закон, забраняващ обидите към монархията, известен като законът „lese-majeste“. 

 • Дизайните на банкнотите са специално проектирани с отличителни характеристики с надеждата, че хората могат лесно да ги разпознаят.

 • Портретният воден знак на краля и полупрозрачният номинал могат да бъдат ясно наблюдавани от двете страни при поставяне срещу светлина.

 • Променящата се в цвета нишка за сигурност е вградена във всяка банкнота. Когато се държи срещу светлината, цялата нишка става видима. 

 • На предната страна на номиналите от 100, 500 и 1000 бата, лентата от метално холограмно фолио е вертикално вградена вляво на банкнотата. Такава лента от фолио с индикативни стойности може да се види в различни отразяващи цветове и в различни размери, когато купюрата се обръща назад и напред и се гледа под различни ъгли.

 • Деноминация

Тайландският бат е с деноминации от 20, 50, 100, 500 и 1000. 

 • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са банкнотите от 15-та, 16-та и 17-та серия.

Банкнота 20 бата

Година на издаване: 2003г., 2013г., 2018г.

Банкнота 50 бата

Година на издаване: 2004г., 2012г., 2018г.

Банкнота 100 бата

Година на издаване: 2005г., 2015г., 2018г.

Банкнота 500 бата

Година на издаване: 2001г., 2014г., 2018г.

Банкнота 1000 бата

Година на издаване: 2005г., 2015г., 2018г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.