Турска лира

TRY Купува Продава
0.054
0.0566

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 18.07.2024 10:32:17ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

В случай че ще пътувате в Турция с цел туризъм, пазаруване или за развлечение най-добре е да се снабдите с дребни купюри. Снабдете се с купюри от по 5, 10, 20 и 50 TRY. В случай на бизнес пътуване, командировка или с цел инвестиция или по-голяма покупка, ще са ви нужни едри купюри. Заредете се с по-едри купюри – главно 100, 200 TRY. 


Алтернативни валути

В Турция може да ползвате и друг вид валути. Можете да замените турската лира с щатски долари или евро, тъй като те също се приемат в страната. В някои райони има тенденция за приемане и на български левове, но това е по-скоро рядкост. Съветваме ви да плащате и пазарувате основно с местната турска лира. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи.

  • От 2012 година символът на турската лира бе сменен, като за целта бе проведен дори конкурс за най-добрата опция. Печелившата кандидатура бе обявена от експертен инженер в лицето на Тюлай Лале. Самият знак символизира безопасност в пристанището, което е изразено с полукотва с две обърнати нагоре линии. 

  • За разлика от повечето купюри в различните страни на местната валута в Турция винаги се появява едно и също лице. Това е Мустафа Кемал Ататюрк, който е основателят на съвременната модерна Република Турция. Той е президент от 1923-та до 1928-ма година. 

  • Но сама по себе си турската лира датира от далечната 1844-та година. Тогава тя се е равнявала на една златна монета. Това обаче е била отоманската лира, а турската лира пристига с появата на първите хартиени купюри в страната. 

  • Турската лира често се бърка със старата местна валута в Италия. Интересно е, че дори след въвеждането на еврото в страната на ботуша, турската и стара италианска местна валута продължават да се бъркат една с друга. 

  • Според анализаторите турската лира е една от най-динамичните валути. Това означава, че тя много бързо вдига и сваля своята стойност. Ето защо турската лира е сред топ валутите на финансовите пазари в 21 век.

Деноминация

Наличните хартиени банкноти турски лири, които на този етап са в постоянно обращение, са със следните номинали: 5, 10, 20, 50, 100, 200. 


Емисии в обращение

Моля, имайте на предвид, че купюри от преди 2009-та година не са в обращение нито на територията на Турция, нито на която и да е друга държава. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува турска местна валута под формата на монети.