Физическо злато срещу златни фондове: Предимства и недостатъци

03/04/2024г. | Финанси
Физическо злато срещу златни фондове: Предимства и недостатъци

Светът на инвестициите не спира да се разраства и да ни предлага все по-нови възможности. Едно обаче е сигурно - златото остава един от най-сигурните варианти за влагане на вашите средства. Познато на света още от древни времена, то е успяло да затвърди своята стойност през годините. В миналото златото е използвано основно за бижута или платежно средство. Днес то се е превърнало в един от най-търсените варианти от инвеститорите за запазване и увеличаване на техните финансови активи.

Когато чуем думата “злато” в съзнанието на всеки от нас изниква картинка на златно кюлче или монета. Естествено, това са и едни от основните форми на физическо инвестиционно злато. Има обаче и друг вариант да инвестирате в този благороден метал, без да го притежавате в ръцете си. Това са борсовите фондове.

 

В следващите редове ще ви запознаем предимствата и недостатъците на двете златни възможности и ще ви оставим сами да изберете кой е подходящият избор за вас. Едно обаче можем да ви гарантираме още от сега - в който и от двата варианта да решите да инвестирате - няма да съжалявате! Нека не губим повече време в празни приказки, а да започнем с анализа тези две стратегии.

Физическо злато

Инвестирането във физическо злато под формата на монети и кюлчета е известно на хората още от миналото. Благородният метал е доказал своята способност като едно от най-сигурните “убежища”, както мнозина го наричат, за запазване на средствата. Както всяко нещо, златото също има своите положителни и отрицателни страни. Нека ги разгледаме по-подробно, за да сме наясно с цялостната картина, преди да предприемем подобна инвестиция.

Предимства на физическото злато

      Сигурност: Физическата възможност да се докосне даден актив има дълбоко психологическо въздействие върху човека. То дава усещане за сигурност и спокойствие, което липсва при инвестиции като акции или облигации. Предметната стойност и самото чувство за контрол над притежанието по всяко време дава вътрешно усещане за спокойствие, че може да пипнете и видите това, в което сте инвестирали.

      Защита от инфлация: Златото е доказало през годините своята способност за запазване на стойността. Във времена на икономическа несигурност, когато валутите са разколебани, именно при инвестициите в злато се забелязва сериозен ръст, тъй като неговата стойност остава непокътната, а на моменти дори по-висока.

      Инвестиция в бъдеще: Инвестирането в този благороден метал, погледнато в краткосрочен аспект, може би няма да бъде толкова изгодно, колкото да кажем би било среброто. Ако обаче обмисляте вложение за по-дълъг период от време, то това е най-подходящият вариант за вас. В моменти на пазарна волатилност, инвеститорите често се обръщат към златото като сигурен актив, който може да предпази техните инвестиции от значителни загуби.

Недостатъци на физическото злато

      Съхранение: Тъй като физическото злато все пак е стока, то изисква определено място, на което да се съхранява. Това от своя страна може да доведе до допълнителни разходи за трезори, сейфове или друго място, на което сте решили да пазите своите богатства.

      Липса на доходност: За разлика от акциите и облигациите, физическото злато не подлежи на лихвени дивиденти, т.е. за да бъде то доходоносно трябва постоянно да следите пазарните тенденции.

      По-бавна ликвидност: Въпреки че купуването и продаването на злато се случва доста бързо, сравнявайки физическо злато с търговските фондове, нещата се случват една идея по-бавно и неудобно, тъй като при ETF-те нещата стават буквално за секунди, тук продажбата отнема значително повече време. Това може да бъде недостатък в ситуации, когато бързият достъп до капитал е от съществено значение.

Златни фондове

Инвестирането в златни фондове като ETF-и, които проследяват цената на златото или взаимни фондове, които инвестират в компании, добиващи злато, са един по-модерен и удобен начин за инвестиране на златния пазар. Както при физическото злато, така и тук, монетата има две страни. Нека видим плюсовете и минусите на този тип инвестиране.

Предимства на инвестицията в златен фонд

      Достъпност: Удобството, което предлагат златните фондове, не може да се сравни с никое друго. При този тип инвестиция буквално за секунди можете да се сдобиете с дадено количество от благородния метал под формата на дял в определен фонд. Този тип инвестиране е сходен с купуване на акции, което осигурява допълнителна гъвкавост на търговията и по-висока ликвидност в сравнение с физическото злато

      Без физическо съхранение: Тъй като тук става въпрос за инвестиране в нещо, което не притежавате физически, то вие не се нуждаете от пространство, на което да го съхранявате. Това води спестяване на разходите по наем или покупка на помещение, в което да пазите метала.

      Диверсификация: Инвестирането в златни фондове осигурява на инвеститорите сериозна диверсификация на портфейла само чрез единична транзакция. ETF-те и взаимните фондове са пряк път към различни активи, свързани със злато. Лесното следене на цената, както и удобството от купуване и продаване за секунди, е перфектен вариант за намаляване на риска от инвестицията и увеличаване на приходите.

Недостатъци

      Управленски такси: Златните фондове често са свързани с управленски такси и други оперативни разходи, които могат да намалят потенциалната доходност на инвестицията. Тези такси варират в зависимост от фонда и могат да имат значително въздействие върху общата производителност на инвестицията.

      Пазарна волатилност: Въпреки че златните фондове предлагат експозиция към златото, те също така са изложени на пазарна волатилност и рисковете, свързани с добивните компании и финансовите пазари. Това означава, че производителността на златните фондове може да бъде повлияна от фактори, които не се влияят директно от цената на физическото злато.

      Индиректно притежание: Инвестирайки във фондове, вие влагате средства в определен фондов дял, т.е. нямате пряко управление върху притежанието си. Тези вложения не се влияят само от цената на физическото злато, но и от други управленски решения.

 

Изборът между физическо злато и инвестиция в златни фондове зависи основно от вашите индивидуални предпочитания и цели. И двата подхода имат своите предимства и недостатъци. Проучете добре тенденциите и вземете решение на база анализ на пазара и лична стратегия. В крайна сметка, за да бъде инвестицията ви успешна, не е от значение дали ще бъде във физическо или във фондово злато, а от това да следите пазарните динамики и да бъдете търпеливи. Разгледайте нашите предложения за инвестиция и направете своя избор!