Как да изберете най-добрата застраховка при злополуки: Съвети и насоки

18/01/2024г. | Застраховки
Как да изберете най-добрата застраховка при злополуки: Съвети и насоки

В юридически и тесен застрахователен смисъл, под злополука разбираме всяко непредвидено събитие, което обикновено настъпва внезапно и е причинено от независещо от нас поведение. То винаги има негативен аспект върху нас или наше имущество, работниците в бизнеса, който управляваме, моторното ни превозно средство и така нататък. 

При наличие на застраховка при злополука най-често се покриват разходи за преодоляване на създалата се ситуация и привеждане в първоначален вид на застрахования обект или човешкото здраве. При липсата й всички рискове са за наша сметка. 

Ето защо сключването на застраховка при злополука в много случаи е от решаващо значение за преодоляване на сериозни трудности, покриване на скъпо лечение, запазване на имуществото и бизнеса. Не всеки финансов инструмент от този тип обаче може да се справи с предизвикателствата. Само надеждната и добре съгласувана с вашите индивидуални интереси, а и лимитите на бюджета ви, застраховка за злополука си заслужава инвестицията. Останете с нас, за да научите как да изберете подходящ продукт за целта. 


Какво е застраховка при злополука?


Под „Застраховка при злополука“ се разбира договор за изплащане на полица (сумата на застраховката), срещу което застрахованият получава покритие на рисковете при настъпилото непредвидено обстоятелство. От гледна точка на това обстоятелство, продуктът може да е ориентиран към широк кръг от събития, действия и бездействия. Застрахованият може да е само физическо лице. 

Всяко лице, освен такова с изгубена работоспособност над 50%, може да използва такава застраховка. Тя невинаги се плаща от застрахования. Така например, бизнесът е задължен да покрие полиците на своите служители. Покриваните разходи, на практика са смърт, трайна или временна загуба на работоспособност. Много често в договорите има уточнения за конкретни медицински разходи, които могат да се включат, както и типовете интервенции. 

Популярни застраховки при злополука са и засягащите строителната и монтажната дейност, но също така и пътуванията. В таксата за нощувка в хотел или къща за гости, често се начислява и разход за злополука от туристически тип. Напоследък и спортистите сключват такъв тип застраховки, включително и когато не са професионалисти, а само любители. 


Какви са предимствата от наличието на такава застраховка?


Сключването на застраховка за злополука е вид гаранция за покриване на последващите разходи. В най-неприятния развой на събитията те се предоставят като форма на обезщетение за близките при настъпила смърт. 

В останалите случаи премията се изплаща за лечение. Както вече споменахме, то може да касае само първичната медицинска помощ, но също така и да включва евентуални сложни интервенции и дори хоспитализация извън страната. Почти винаги се покриват и разходите за лекарства и консумативи. 

Спестяването на средствата за всички тези медицински нужди е само едно от предимствата на застраховката за злополука. Всъщност, застраховащите също получават известни гаранции. Така например, хотелиерът си спестява съдебно преследване и влошаване на неговата репутация, ако по време на престой негов гост претърпи злополука.

Подобен е и случаят с работодателите. Макар те не по собствено желание, а по закон сключват такава застраховка, без наличието й рискуват да бъдат лишени от правото да са работодатели и заличени от конкурента бизнес среда в своята ниша. 

 

За какво да внимаваме при избор на конкретен продукт


Стигаме и до основната, съществената част на този материал, а именно: как да изберем наистина подходяща застраховка при злополука. Разбира се, пазарът е достатъчно голям и разнообразен. Трудност в откриването на брокер, който предлага такива договори, няма да намерите. Критичният момент тук е да отсеете надеждните застрахователни продукти от съмнителните и не особено практичните. Ето как да направите правилен избор:

Застраховка при злополука е все по-често търсен финансов продукт и от бизнеса, и от физическите лица. Ако успеете да се ориентирате правилно в предлагането на пазара, със сигурност, ще успеете да подберете идеалното решение за своите лични и корпоративни нужди. 

За всичко останало винаги можете да разчитате на консултантите, работещи за брокера, на когото сте се спрели. Тяхно задължение е да ви разяснят основните и ключови акценти в договора за застраховка при злополука. Освен това, ще ви дадат и допълнителни насоки кои клаузи да обмислите предварително, респективно да съгласувате със застрахования, ако той е различно от вас лице.