Какви документи са нужни за сключване на застраховка

19/04/2023г. | Застраховки
Какви документи са нужни за сключване на застраховка

Застраховка Гражданска отговорност е словосъчетание, което всеки български шофьор добре познава. И това е напълно логично, тъй като този тип застраховка е задължителна за всички видове моторни превозни средства, които са регистрирани в страната. Днес ще разясним какви документи са нужни, за да сключите тази застраховка, а също така и някои важни детайли, които трябва да знаете за нея.

Какво всъщност представлява застраховка Гражданска отговорност?

Целта на тази полица е да покрие щетите (независимо дали те са имуществени или неимуществени), причинени от автомобилист на трети лица. Това означава, че ако вие станете причина за пътнотранспортно произшествие, вашата застраховка ще покрие евентуалните разходи, които потърпевшата страна има по ремонт на МПС или медицинска грижа. Именно това е и причината застраховката да носи името “гражданска отговорност”. Важно е да отбележим изрично, че на човека, който е отговорен за настъпване на произшествието не се дължи обезщетение.

Необходими документи за сключване на застраховката

За по-голямата част от шофьорите, при сключването на застраховка Гражданска отговорност са необходими само 2 документа: такъв, който удостоверява самоличността на сключващия договора (например лична карта) и такъв, който удостоверява собствеността на превозното средство (т.нар. “талон”). С помощта на тези документи се попълват необходимите за сключване на застраховката данни. Те включват информация, като марка на превозното средство, регистрационен номер и номер на рама и др.

Интересен частен случай е този, в който дадено превозно средство все още не е регистрирано в България и има временни номера. Това не го изключва от задължението да има валидна застраховка ГО. В този случай законът предвижда издаването на застраховката само по регистрационен номер на временните табели, след като бъде предоставено удостоверение от МВР, на което е видно какъв ще бъде регистрационният номер на комплекта табели, който ще бъде предоставен.

Санкции при липса на ГО

Глобите при управление на превозно средство с липсваща или невалидна застраховка “гражданска отговорност” са значителни. При първо нарушение те са съответно 250 лв. за физически лица и 2000 за юридически. При повторно нарушение обаче, се увеличават драстично- съответно 400 лв. (за физически лица) и 5000 лв. (за юридически лица). 

Трябва да знаете също така, че законът предвижда отнемане на свидетелството за управление на МПС за шофьор, който управлява без валидна застраховка ГО, както и спиране от движение на превозното средство. И двете мерки са валидни до сключване на такава. Друг важен детайл, който да имате предвид е, че липсата на валидна застраховка “Гражданска отговорност” може да бъде установена и с помощта на камери. В този случай се издава електронен фиш, за изплащането на който тече 14-дневен срок.

Какви са лимитите на застраховката?

Тъй като този тип застраховка е законово регламентирана, независимо с коя компания е сключена вашата полица, тя има еднакви лимити на отговорност, които са описани в Кодекса за застраховането. Във връзка с увреждане на имущество максималната сума е 2.1 млн. лв., а за телесно увреждане или смърт - 10.42 млн. лв., независимо от броя на увредените лица. 

Интересен случай е, ако произшествието настъпи извън границите на страната, на територията на друга държава от Европейския съюз. Ако това е така се сравняват покритията според нормативните уредби на държавата на настъпване на застрахователното събитие, както и на държавата, в която обичайно се намира превозното средство и се избира по-високото от двете.

Каква е валидността на застраховката?

Най-често “гражданска отговорност” се сключва за срок от 1 година. Началото и краят на договора, както и срокът на застрахователното покритие са указани в полицата до минута на съответния час, ден и година. Може би се питате кога срокът на договора се различава от този на застрахователното покритие? Такъв е например случаят, ако изберете да заплатите полицата си разсрочено. Тогава валидността на застраховката се актуализира с всяка поредна вноска.

Важно е да се отбележи, че застраховката може да бъде обявена за невалидна в 3 частни случая: 1. ако шофьорът е употребил алкохол или друг вид упойващи вещества; 2. ако шофьорът откаже да се подложи на проверка за установяване наличието на такъв тип вещества; 3. ако шофьорът е карал превозното средство без валидни документи. Ако се случи пътно произшествие и е налично някое от тези три условия, щетите трябва да бъдат покрити от шофьора и не се възстановяват от застрахователната компания.

Срок за подновяване

Много хора се питат какъв е срокът за подновяване на застраховката и има ли гратисен период. Отговорът е, че няма гратисен период и застраховката трябва да бъде подновена най-късно в деня на нейното изтичане. Причината за объркването е фактът, че много автомобилисти избират да заплатят своята застраховка Гражданска отговорност разсрочено. Както вече споменахме, в тази ситуация покритието на застраховката се актуализира със заплащането на всяка поредна вноска. В този случай някои договори предвиждат гратисен период за заплащане на втората и третата вноска.

Ако и за вас е време да подновите своята застраховка Гражданска отговорност - не отлагайте тази важна задача. Доверете се на Лимар24 - застрахователя, на когото можете да разчитате.