">

Какво представляват транспортните застраховки?

27/05/2024г. | Застраховки
Какво представляват транспортните застраховки?

Повечето хора, особено у нас, подхождат с известен скептицизъм към сключването на застраховки, считайки ги за “загуба на пари”. Те прибягват само към задължителните, неосъзнавайки всъщност колко главоболия могат да им спестят и останалите видове.

Сред най-безизвестните и подценявани са транспортните застраховки. Колко от вас знаят или поне са чували за подобен тип защита? Сигурни сме, че дори и бегло да имате понятие какво представляват, едва ли някога сте обмисляли сключването на такава полица. Именно затова решихме да ви представим по-подробно отделните видове и сами да разберете, че тези документи само могат да ви бъдат от полза. Останете с нас докрай, за да се убедите в това сами!

Видове транспортни застраховки

Когато говорим за видове застраховки, най-често на почит са или Застраховка Живот или Гражданската отговорност. Има обаче доста други, които не трябва да бъдат подценявани. Застраховането срещу злополуки, било то пряко върху нас, или върху вещи, които притежаваме, също биха ни спестили доста притеснения и разходи. Ето защо при транспортирането на стоки е добре да се подсигурите с правилната полица за вас. Основите видове тук са три. Нека ги разгледаме поотделно, за да видим коя в каква ситуация би била полезна.

Карго” застраховка

Този вид полица служи като сигурна защита на всички видове товари, които искате да превозите от едно място на друго без значение от начина на транспорт - сухоземен, воден или въздушен. Застраховката включва покритие на различни видове увреждания, загуба или други вреди, които е възможно да застрашат вашите вещи. Един от основните плюсове на “Карго” застраховката е, че тя важи дори при събития, случили се извън границите на Република България.

Като страни на договора могат да бъдат включени всички хора, които имат връзка с превозвания товар - собственици, спедитори, служители т.н. Важно е да се отбележи обаче, че собственикът на товара винаги се счита за застраховано лице, а всички останали - застраховащи. Спрямо размера и вида на сключената застраховка се определят събитията, при които тя ще бъде валидна. Изключение при този вид полица правят стоките, забранени от закона, превозвани животни или вещи със специален статут.

Застраховка Отговорност на превозвача (CMR)

Както става ясно от името на вида застраховка, тя важи като защита за автомобилните превозвачи на различни видове стоки. Тук от решаващо значение дали може да бъде подписана такава полица са две условия. Първо, превозвачът да бъде официално вписан като регистрирано лице за транспортна дейност на територията на страната, т.е. извършва превоз на стоки срещу заплащане системно, а не еднократно. Превозът може да бъде и международен, стига да са спазени всички законови норми.. И второ, транспортът задължително трябва да бъде сухопътен, а не както при “Каргото” да важи за всички начини на превоз.

Покритията при CRM са два вида - основни и допълнителни. Основните включват пълна или частична загуба или повреда на съответните товари по регламента на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR) при международните превози, като същите условия се приемат за валидни при вътрешна за страната транспортна дейност. Допълнителните покрития могат да бъдат избрани индивидуално при подписване на застраховката като, естествено, се заплащат отделно от основните. Те включват повреди на самите контейнери при ПТП, загуба или повреда на ремарке и т.н.

Застраховка „Отговорност на спедитора”

Третият вид застраховка, която може да срещнете на места е “Отговорност на спедитора”. Тя служи за защита на клиентите, в случай на неизпълнение или повреда на стоките по договора от страна на спедитора, който може да бъде оператор, комисионер или складов отговорник. Накратко, за спедитор може да бъде определена всяка фирма, която изпълнява действията по съхранение и транспортиране на стоки, от името на своите клиенти. Застраховката покрива финансовите загуби, които клиентът ще претърпи в случай на грешки и пропуски, допуснати от спедитора в качеството си на комисионер или търговски представител, както и покритие по щети или липси на стока, ако спедитора е в качеството си на оператор или складов такъв.

Защо ни е необходима транспортна застраховка?

Ако сте в сферата на транспортирането на различни товари, то сте наясно каква отговорност е да разполагате и да гарантирате сигурността на чуждите вещи от момента, в който ви ги поверят до самия финал и приемането на стоката. Пътят, независимо сухопътен, воден или въздушен, крие редица опасности - от природни бедствия до непредвидени пътни условия, водещи до ПТП-та. Всички се случва. И затова, трябва предварително да помислите върху щетите, които тези обстоятелство могат да причинят на превозваната стока. Така не само гарантирате собственото си спокойствие като отговорник за стоката, но и със сигурност авторитетът ви пред клиента би бил по-голям, знаейки, че ще бъде обезщетен със сигурност в случай на непредвидени обстоятелства от правилната транспортна застраховка.

Транспортният сектор е много динамичен и изложен на редица рискове, които често пъти биват пренебрегвани и подценявани под претекст “няма опасност да се случи на мен”. Опасност, всъщност, винаги има. И затова трябва да бъдем колкото се може по-добре подготвени и да си спестим излишни разходи и проблеми в бъдеще. Надяваме се, след прочитането на гореизброените видове транспортни застраховки, сами да сте се убедили, колко важно е всъщност да обмислите подписването на такава полица, в случай че и вие попадате в списъка с транспортни дейности.


Естествено, пожелаваме ви никога да не се налага да се възползвате от подобни “привилегии”, които застраховката покрива, но все пак ви съветваме да си подсигурите спокойни дни, знаейки, че имате правилната защита за всяка една ситуация.

Разгледайте всички видове застраховки, които предлагаме тук и изберете най-подходящите за вас и вашите нужди!