Сравнение между криптовалутите и златото

20/09/2022г. | Финанси
Сравнение между криптовалутите и златото
Златото и криптовалутите се смятат за едни от най-често предпочитаните финансови активи за инвестиция през последните няколко години. Търсенето им значително се покачи поради нарастващата инфлация у нас, а и в световен мащаб. Повечето потребители намират именно в златото и криптовалутите възможност да съхраняват спестяванията си по време на времена, когато парите се обезценяват, а имотният пазар е изключителен нестабилен и не особено рентабилен. 

Популярността обаче е единственото видимо сходство между златото и криптовалутите. По своето естествено всъщност тези инвестиционно продукти са коренно различни. Ето защо, когато сме изправени пред дилемата кой е по-подходящ за нас, е възможно да срещнем трудности при вземане на адекватно конкретно за личния ни бюджет решение. 

Правилното опознаване и на златото, и на криптовалутите е основополагащо за разрешаване на тази дилема. Базирайки се на основните им характеристики, можем лесно да направим сравнение по отношение на доходност, стабилност, рентабилност и дори удобство. 


Какво представлява златото като финансов актив?

Златото е благороден метал с богата история, широко приложение и изключителна популярност, когато става въпрос за пари и богатство. Не всяко злато обаче е подходящо за инвестиция. Като финансов актив златото съществува под формата на кюлчета или монети. За да бъдат вид инвестиционно злато, монетите трябва да са сечени след 1800-та година и да служат за разменна валута. 

Златото се характеризира с висока степен на ликвидност. От една страна, то е много достъпно за покупка с инвестиционна цел, а освен това ви дава правото да го притежавате физически, а от друга – то може бързо да се продаде или размени в случай на нужда. 

Какво представляват криптовалутите? 

Криптовалутите са децентрализиран, дигитален (цифров) вид валута. Те нямат физическо измерение. Предназначени за извършване на финансови операции в интернет пространството. Криптовалутите притежават и качеството анонимност. На практика те не са подвластни на банки и официални финансови институции, въпреки че всички заедно пряко или индиректно те си влияят в голяма степен.
 
Управлението на криптовалутите не е нито на частно, нито на държавно, а по-скоро на дигитално ниво. Те се менажират от цяла мрежа от компютри, които забележете използват безплатен и изцяло достъпен за всички софтуер. С други думи, всеки който желае, може да влезе в това „управление“ на криптовалутите. 

Много експерти определят разплащанията с криптовалути като най-сигурни от всички останали алтернативи, с които разполагаме днес. Причината е, че всяка отделна транзакция се проверява и записва чрез специална технология. Тя се нарича блокчейн и представлява аналог на счетоводно-отчетния дневни на банката, в която се държат и въртят стандартни парични средства със символите на класическите (ФИАТ) валутите. 

Кой финансов актив е по-достъпен – криптовалутите или златото?

На практика, и златото, и криптовалутите са относително лесни за придобиване и продаване. Причината мнозина да залагат на златото като по-достъпен финансов актив се крие в навика или по-скоро в степента на информираност. 

Златото е познат от далечни времена начин за запазване на богатството и инвестиране на средства. Криптовалутите са новост. И макар революцията, която те правят в днешната финансова система, да е осезаема и реална, мнозина просто не я разбират. Съществуват много потребители, които дори не се замислят за криптовалути, тъй като не са привърженици на компютърните технологии или просто защото са подозрителни към тях. Всъщност, всяка иновация в началото търпи известна подозрителност от страна на обществото, нали?

Златото или криптовалутите са по-добрата опция срещу инфлацията?

Това е основният въпрос, на чийто отговор всеки отделен инвеститор базира индивидуалното си решение какво да закупи – злато или криптовалути. С други думи, тук няма еднозначен отговор. Всяко решение се основава на конкретна теория. А на финансовия пазар определени инвеститори ще препоръчват златото, докато други – ще са сериозни привърженици на криптовалутите. 

Но има и трета група анализатори. Тяхното мнение по въпроса е малко по-особено. Те не дават превес нито на криптовалутите, нито на златото в „борбата“ за противовес на инфлацията. Това, което тези анализатори биха ви препоръчали, е да заложите на диверсификация във вашето инвестиционно портфолио. 

С други думи, удачен, стабилен и рентабилен е вариантът да разполагате с различни активи в своя портфейл. Криптовалутите, от една страна, наистина не са свръх стабилни, но пък са и доста обещаващи по отношение на големи печалби. От друга страна, златото често е използвано за стабилизиране и балансиране на инвестиционното портфолио. Взети заедно те биха могли да ви донесат търсената сигурност, а дори и печалба в дългосрочен план. 


Сравнение между златото и криптовалутите по отношение на тяхната цена

По отношение на тяхната цена, криптовалутите и златото отново имат известно сходство. Тъй като и двата типа активи са от непроизводствен тип, стойността им се определя от търсенето и предлагането. Обикновено, търсенето се определя от индексните фондове, бизнеса в сферата на бижутерията, действията на спекулантите и централните банки. 

Предлагането за златото и криптовалутите е относително постоянно като величина. Тук обаче се прокрадва една съществена разлика между тях. Предлагането на златото се базира на златните залежи. Предлагането на криптовалути се базира на фиксирания им брой. С други думи, предлагането на криптовалути като Етериум и Биткоини е по-скоро фиксирано, докато това на златото – с възможност за рязко покачване при откриване на нови залежи. Стабилната цена на инвестиционното злато е факт и тя не може да се конкурира с постоянно падащия и покачващия се Биткоин, например.  

Още различия между криптовалутите и златото

В чисто технически план златото и криптовалутите се отличават и по много други критерии. Нека накратко ги определим и разясним. 

  • Регулация. При криптовалутите тя се базира на конкретната държавна политика, докато при златото по-скоро говорим за идентична на регионално ниво регулация с известни ограничителни изключения. 

  • Ликвидност. И двата актива притежават висока ликвидност. Разликата е, че при златото тя е стабилна, докато при криптовалутите – не. 

  • Финансов риск. Криптовалутите, според анализаторите, са поне пет пъти по-рисков актив от златото. 

  •  Удобство. И двата типа активи се закупуват и продават лесно. Държането на криптовалути обаче е сякаш по-просто. Това е така, защото за тях няма нужда да се чудите къде да го съхранявате физически, какъвто е случаят с кюлчетата и монетите, особено ако са много като количество. 

Златото и криптовалутите на пръв поглед са сходни финансови активи, но всъщност са изключително различни. Ето защо привържениците им обикновено следват напълно противоположни принципи и похвати в сферата на инвестирането. Всеки от активите разполага със своя набор от предимства и недостатъци. Преценени заедно инвеститорът и неговият конкретен план за действие индивидуално и самостоятелно преценява кой вариант би бил по-удачен за него. 

При всички случаи обаче златото си остава фаворит за хората, търсещи стабилност. Криптовалутите може да са потенциални инструменти за увеличаване на доходите, но със сигурност, не дават усещането за сигурност, каквото предоставя благородният метал. Ето защо в случай на ограничена сума на спестяванията, златото се оказва по-добрият вариант. В Лимар можете да откриете страхотни оферти за бърза, лесна и безопасна покупка на кюлчета и монети по всяко време.