Среброто като защита от инфлация: Инвестиционен анализ

11/03/2024г. | Финанси
Среброто като защита от инфлация: Инвестиционен анализ

Среброто като благороден метал е познато на света от стотици години. Неговата стойност през годините и търсенето му за различни цели не спира да нараства. Това води и до увеличаване на стойността му като инвестиционен актив. Във времената на инфлация, на които станахме свидетели през последните години, ясно се вижда значението и ползите от инвестиране в благородни метали. Нека обаче се потопим малко по-задълбочено в темата и разгледаме отблизо какви са ползите от инвестирането в сребро и каква защита ни дава то при икономически турбуленции. Останете с нас, за да разкрием заедно ползите от инвестициите в този подценяван от мнозина метал!

Какво е инфлация?

За да дадем качествена оценка на това, как среброто ни осигурява защита от инфлацията, първо трябва да изясним какво точно представлява тя.

 

Накратко, инфлация се наблюдава, когато имаме ръст на цените на всички стоки и услуги едновременно и то не еднократно, а на ежедневна база. Тоест, за единица валута, в нашия случай за 1 лев, днес можете да закупите по-малко неща, отколкото вчера. Това може да доведе до сериозно обезценяване на парите. През последните 2 години нивата на инфлация сериозно повлияха на икономиката не само в България, а по целия свят. Тя успя да стигне до 11,1 на 100 през 2022 г. за Европейския съюз по данни на Европейската статистическа служба. През последните месеци се наблюдава значителен спад -  до около 2,4 на 100. Така че вече се вижда светлина в тунела за обикновения потребител.

 

Въпреки това, обаче, за да успеем да се предпазим от бъдещи промени от икономическа гледна точка, е добре да помислим отсега за нашите финанси. И тук насреща идват благородните метали. Вече сме ви говорили за златото срещу инфлацията, затова нека насочим поглед към неговият по-достъпен събрат - среброто.

Инвестиционен анализ на среброто

В исторически план, среброто първоначално е било използвано предимно за украшения. Впоследствие започва да се превръща в средство за купуване и продаване на различни стоки. Малко по-късно идва и разбирането на неговата стойност като инструмент за опазване на богатството. В съвременния свят интересът към среброто не само не изчезва - постепенно той става все по-голям. Макар да е наричано "златото на бедните", то става все по търсен инвестиционен актив.

 

Факторите, които определят цената на среброто не са един или два. Те са многобройни и сложни и изискват сериозни проучвания на пазара. Основните неща, за които трябва да внимава всеки един инвеститор, преди да реши да влага средствата си в сребро или друг благороден метал са следните:

      промяна на валутни курсове;

      икономически промени;

      търсене и предлагане на промишлени стоки;

      спекулации на пазара.

 

Говорейки за инфлация, няма как да не ни направи впечатление, че все повече инвеститори се обръщат именно към среброто като сигурен актив за запазване на своите средства. Това от своя страна води до покачване на неговата цена. Среброто традиционно се счита за "реален актив", който запазва стойността си, дори когато покупателната способност на фиатните валути намалява. Именно затова то е предпочитано за диверсификация на портфейла от повечето инвеститори. От друга страна среброто е и високо ликвидно, т.е. може бързо да се купи и продаде, което е удобен вариант за инвеститорите, дори ако не са сигурни дали това е най-удачния вариант за тях и техните средства.

 

Щом става дума за инвестиране, няма как да не споменем и думата "риск". Двете неща са взаимосвързани. При среброто се наблюдава сериозна волатилност, която се дължи на спекулации на пазара, както и търсенето му за различни промишлени дейности. Този благороден метал е считан като най-добрия вариант за краткосрочни инвестиции, именно заради тези резки промени в неговата цена. Като още един минус може да се сметне и съхранението на физическото сребро. Тъй като то е доста по-евтино и при инвестиране се влага в по-голям обем, отколкото при златото например, то разходите по съхранението му биха били доста по-сериозни.

 

Като инвеститори трябва да разгледате какви са вариантите за инвестиране в сребро. Дали искате да разполагате с физически кюлчета и монети, за които лично да отговаряте, или предпочитате вложения в акции и инвестиционни фондове - изборът е ваш. За да прецените добре, трябва да направите сериозно проучване на пазара и да разберете коя е вашата ниша. Ключът към успеха е добре балансираното портфолио, което намалява риска и използва потенциала на среброто като инструмент за защита от инфлация и средство за постигане на по-голяма доходност.

 

Във времена на икономически нестабилности и постоянни промени, инвестиционният анализ на среброто ни показва неговата сила и потенциал като ценен актив. Въпреки че в момента инфлацията може да изглежда като изчезваща опасност, не трябва да подценяваме бъдещи промени и опасности на световните икономически пазари. Наясно сме, че всяка инвестиция носи своите рискове. Затова съветваме да взимате информирани решения, базирани на задълбочен анализ и разбиране на пазарните динамики, тъй като те могат значително да увеличат шансовете ви за успех. Среброто, като част от добре структурирано и диверсифицирано портфолио, предлага обещаващ път за инвеститорите, търсещи увеличение на своята доходност и защита от финансови несигурности в бъдеще.