Влиянието на инвестиционното злато върху глобалната икономика: Ключова роля на световната сцена

07/02/2024г. | Финанси
Влиянието на инвестиционното злато върху глобалната икономика: Ключова роля на световната сцена

Златото е основен инвестиционен продукт през последните няколко години. Неговата популярност сериозно нарасна паралелно с ръста на актуалната икономическа инфлация. Мнозина вече използват благородния метал, за да спасят спестяванията си. Някои от тях дори успяват да натрупат и капитал. 

Знаете ли обаче, че не само икономическата обстановка влияе върху търсенето на златото? Самото по себе си то има сериозно влияние върху икономиката. Как се осъществява тази връзка в глобален мащаб, ще разберете в следващите редове, ако останете с днешния ни материал.  


Злато срещу инфлация 


Златото в действителност се купува в днешни дни главно като противодействие на инфлацията. Но дали по този начин то не оказва директно влияние върху нейното развитие? Всъщност, да, прави го. 

Още преди няколко десетилетия, в други епохи на тежки икономически кризи, анализаторите доказват, че цената на златото влияе пряко върху прогреса на инфлацията. Те обясняват, че стойността на благородния метал се движи нагоре и надолу най-вече спрямо състоянието на финансовия пазар. 

С други думи, златото е основен индикатор за инфлационното ниво. Според някои теории, след като то се смята за международна валута, увеличението на очакваната инфлация води до намаляване на предвидената покупателна сила. Това, на свой ред би накарало инвеститорите да намалят своя дял от пари в брой и инвестиции в злато, следователно ще се стигне до спад в цените. От друга страна, ако златото се счита за обикновено средство, тогава неговата цена ще се повиши, тъй като по дефиниция инфлацията означава спад на долара. 


Златото, валутите и основните валутни двойки 


В действителност, златото влияе пряко на редица валути, а не само на американския долар. Всъщност, неговото значение е толкова голямо, че има пряко отношение към съотношението на основните валутни двойки – EUR/USD, GBP/EUR, JPN/USD и други. 

Когато доларът е относително силен и „скъп“, дори цените на златото да останат стабилни спрямо американската валута, те ще са по-високи извън САЩ, където местните пари са с драстичен спад в стойността си. Това неименуемо води до редуциране на търсенето и налагането на натиск върху цените на златото.

Обратната зависимост също е вярна.  При спад в стойността на долара, редуцираните цени на чуждестранни валути правят златото по-привлекателно за покупка. Това пък увеличава търсенето и повишава стойността на благородния метал.  


Златото спрямо финансовия пазар 


По време на икономическа нестабилност златото може да окаже силно влияние върху финансовите пазари. Когато хората са загрижени за бъдещето си, те търсят безопасни активи. Златото е точно такъв, защото има относително стабилна цена.  

Ето защо стойността му значително се повишава, а това води до негативно въздействие върху финансовите пазари като цяло. След като цените на златото се повишават за инвеститорите става изгодно да се отърват от други налични активи, включително ценни книжа. Те го правят, за да заменят акциите, например, за злато.  Подобни действия в широк обхват допълнително дестабилизират пазара, както и стойността на активите.


Златото и международната търговия 


Като финансов актив, благороден метал, а и със своя скъпоструващ процес по добив, златото има сериозно отношение и спрямо развитието на търговията. Ролята му е разнопосочна, защото на практика с кюлчета и монети се търгува навсякъде. Освен това, не бива да забравяме, че златните резерви на редица икономически слаби или все още развиващи се страни често служат като гаранция за търговски сделки. В много случаи цената на златото може да бъде решаващ фактор за тяхното сключване или отхвърляне. 

Нещо повече: златото влияе силно на икономическото положение върху страните, които го внасят и изнасят. Стойността на една национална валута силно зависи от обема на нейните внос и износ. Когато дадена държава внася повече, отколкото изнася, цената на нейната валута ще намалее. Обратното, стойността на валутата й ще се увеличи, когато страната е нетен износител. 

Следователно, държава, която изнася злато или има достъп до златни резерви, ще се радва на значително укрепване за стойността на своята местна валута, когато се увеличат цените на благородния метал. Това е така, защото на практика се увеличава и общия износ на злато от региона.  

С други думи, увеличението на цената на златото може да създаде търговски излишък или да помогне за компенсиране на търговски дефицит. Докато държавите, които са големи вносители на злато, неизбежно ще имат по-слаба валута, когато цената на златото се повиши. Например такива, специализиращи в производството на продукти от злато, но без наличен собствен резерв, неизбежно ще се превърнат в големи вносители. По този начин обаче те става изключително уязвими към всяко колебание в стойността на златото. Когато централните банки закупуват актива, се влияят пряко от предлагането и търсенето на националната валута и това може да доведе до инфлация. Все пак банките се придържат към издаване на повече пари, за да купят злато, създавайки излишно предлагане на валута.


Влияние на златото върху основните лихвени проценти


И като споменахме банките, не бива да забравяме и за въздействието на състоянието на златото върху основния лихвен процент. А той все пак е един от най-значимите икономически показатели. 

Лихвените проценти също са свързани с цената на златото. Ниските лихвени проценти правят инвестирането в злато своеобразно лесна алтернатива на облигациите и на други финансови активи с фиксиран доход. Причината е, че акциите и облигациите предоставят много малко доход и носят риска от значителен спад в стойността си, когато лихвените проценти се повишат. 

Обратно, високите лихвени проценти правят облигациите много по-привлекателни в сравнение с активи, които не генерират постоянно прогресиращ доход (като златото, например). Освен това, разходите при евентуален заем с цел закупуване на благородния метал също водят до спад в неговото търсене. 


Златото през призмата на монетарните политики 


Когато икономиката е стабилна и силна, повечето активи обикновено се представят добре. Те стремглаво започват да покачват стойността си. Не и златото обаче. Акциите по-специално нарастват драстично, като привличат сериозно инвестиционния интерес повече от благородните метали и основните суровини, тъй като последните не генерират прогресивни разходи. 

Но когато икономиката отслабва, търсенето на акции рязко отслабва. Това кара инвеститорите да насочат парите си към онова, което се възприема като по-стабилен финансов инструмент, а именно златото. 

Подобни закономерности се наблюдават както в световен, така и в локален мащаб. Истината е, че златото може да определи монетарната политика на отделна държава. И това дори не е нужно да бъде страна с висок износ или внос. 

Златото като инвестиционен продукт е в полезрението не само на отделния трейдър и потребител, търсещ начини да спаси спестяванията си от инфлацията, но и световен икономически фактор. Стойността му – стабилна и горе-долу еднаква през всички последни десетилетия – само привидно го определя като пасивен играч на пазара. Всъщност, цената на златото е индекс, с който икономисти, управници и активните участници в производството и търговията се съобразяват от хилядолетия насам. И това, както виждате, не е случаен, а научно доказан факт.