Златото в древността

01/12/2021г. | Финанси
Златото в древността

Откриването е било в пясъците на реки, с вид, по-скоро, като на безформени зрънца или люспи, използвано за украшения, тогава, а след това и като разменна монета за търгуване, с една дума - злато. В древността, Египет е център на преработка на златото, както и на неговото пречистване. С колонизирането, златото започва да се разпространява и в Централна Америка, а от там и добиването му в целия свят, през 18в. са открити големи залежи в Бразилия и Русия.

Търговия със злато


Търговията със злато се е използвало като средство за размяна на различен вид монети или други форми. Когато е трябвало златото да се употребява, като паричен обмен, се е примесяло с мед, сребро и други метали, за да може да стане достатъчно твърдо, тъй като по онова време чистото злато е било твърде меко.
Първите златни монети се секат в Лидия, като до преди това да се използвали само сребърни монети, които, разбира се, не са били със същата стойност и качество. Докато през 19в. започва да се използва широко, но се обезпечават банкноти, чрез системата на златния стандарт. Много държави са имали сериозни проблеми със системата на златния стандарт по време на Първата и Втората световна война, като последната е Швейцария, която се отказва от задължителното обезпечаване на парите със злато през 2000г.
В наши дни златото е възможност за търговия на борсите, което го прави много апетитно за всички, които се интересуват от технически анализи, имат бърза мисъл и могат да се абстрахират от страх и алчност.

Инвестиция


Интересно е, че дори след премахване на златния стандарт, златото продължава да запазва своите стойности и много инвеститори, а и обикновени хора, го използват, като запас. По този начин те влагат своите средства в златни предмети, като кюлчета или монети, по-разпространени за онова време. Тъй като е имало много парични обрати, покрай войните, хората са използвали тези запаси, като средство за защита срещу инфлацията и хиперинфлацията, както и други икономически смущения.
Докато в миналото, това да имате няколко монети или няколко кюлчета, би било идеално за едно семейство, то в днешно време хората инвестират парите си на златната борса, която да им осигури много по-големи парични придобивки. В миналото това да имате злато е било срещу борба с икономически сривове, докато в инвестиционен план сега, повечето хора търгуват, като основна работа или работа за придобиване на допълнителни приходи.
Истината е, че ако сте добри в тази професия - трейдър, можете да изкарвате повече от няколко нормални месечни заплати и си струва да се образовате по темата.
Ако пък това не е за вас, можете да инвестирате средствата си в златни монети и кюлчета с цел, запазване на тяхната стойност, против икономически смущения. Идеалният вариант би бил, да инвестирате средствата си и те да работят за вас, но ако сте събрали по-голяма сума и не знаете къде да я вложите, то тогава златните предмети са именно за вас.
Можете да разгледате сайта на Лимар24, където ще разберете повече за правилното инвестиране, за златните предмети, в които можете да вложите спестяванията си и да се запазят във времето. В Лимар24 се предлагат златни монети и златни кюлчета от реномирани световни рафинерии. Златото, не само е пазило стойност през годините, но и многократно е имало скокове, а в тези скокове може да продавате, за да направите печалбата си по-голяма. Всичко това и повече, може да разгледате в сайта. Мислете практично и запазете спестяванията си, така че да не сте зависими от икономиката.