Албански лек

ALL Купува Продава
0.02
0.022

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 11.06.2024 09:11:25ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

За ваше удобство се снабдете с необходимия брой от двата (или един от тях) типа купюри. За дребни разходи съветваме да имате под ръка купюри от по 200, 500, 1000 и 2000 албански леки. За по-големи сметки, както и в случай че искате да пренасяте по-голяма сума пари, за вашия комфорт се препоръчват купюри от по 5000 албански леки. 


Алтернативни валути

Можете спокойно да плащате и в евро, докато сте на територията на Албания.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.


Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи

 • До 1926 година Албания няма своя валута. Именно тогава излиза в обращение албанският лек. Дотогава в страната циркулират различни монети и хартиени купюри от съседни държави, включително и български левове, а дори и древни византийски и римски парични знаци. 

 • Името на албанската национална валута произлиза от краткото име, съкращението на Александър Велики. 

 • През 1939 г. под управлението на Мусолини Италия, напада Албания и по повода започва да издава свой собствен лек с италиански изображения. След Втората световна война се въвеждат нови социалистически банкноти и монети. До революцията през 1991 г. комунистическото правителство издава бележки и монети, украсени със социалистически изображения.

 • На туристите почти на всяка бензиностинация предоставят възможността да платят с редица други чуждестранни монети. Интересно е, че ако в близост от два метра има друг търговски обект, там ще трябва да заплатите в албански леки. 

 • По случай началото на преговорите за влизане на Албания в ЕС през 2001-ва година се емитират специални леки – за номиналите 100 и 200. 

 • Албания често е посочвана за една от страните с най-висок степен на финансови престъпления и по-конкретно свързани с фалшифициране на пари. Интересното обаче е, че тук рядко се „произвеждат“ фалшиви албански леки.Фалшификаторите се фокусират основно върху фалшифициране на популярни валутни като евро и щатски долари.

Деноминация

В Албания в обращение са следните номинали на албанските леки: 200, 500, 1000, 2000 и 5000 албански леки. 


Емисии в обращение

В Албания се приемат само банкноти с различни емисии в обращение. Според техния номинал официалните емисии на хартиената парична местна валута са следните:

 • 1996 година – 200, 5000

 • 1997 година – 500

 • 2001 година – 200, 1000

 • 2002 година – 500

 • 2004 година – 2000, 5000

 • 2007 година – 2000, 5000

 • 2011 година – 1000

 • 2012 година – 2000

 • 2013 година – 5000

 • 2015 година – 500

 • 2019 година – 5000


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува албанска местна валута под формата на монети.