Чешка крона

CZK Купува Продава
0.075
0.0788

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 19.07.2024 15:32:19ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

За ваше удобство се сдобийте с купюри, които да отговарят на целта на пътуването ви, както и неговата продължителност. При транзитно или кратко преминаване ще са ви достатъчни хартиени банкноти с ниски номинали, каквито са тези от по 100, 200 и 500 чешки крони. За по-големи разплащания, както и ако възнамерявате да носите по-големи суми, заложете на купюри от по 1000 и 2000 чешки крони. 


Алтернативни валути

В Чехия можете да плащате и в евро на повечето публични места, както и в частни търговски обекти. Все пак, много по-рентабилно за вас би било, ако разполагате с местна чешка валута. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи.

 • Сред най-честите измами с местна валута са тези, при които на туристи се връща ресто от узбекска валута вместо чешки крони. Бъдете изключително бдителни и не обменяйте валута на непроверени места, особено на улицата с непознати. 

 • Чешката национална банка разполага със свое собствено приложение. То се казва Czech Money app и ви дава актуална информация за курса на местната валута, както и за други любопитни факти, свързани с плащанията и паричната система в страната. 

 • Преди 1993-та година чешката крона не е съществувала. Тогава на територията на днешна Чехия е действала единната чехословашка крона. Купюрите и монетите им обаче силно си приличат. 

 • През ноември 2013 г. Чешката национална банка решава да се намеси в паричната система на страната. Целта й е била да намали обменния курс на кроната. Чешката национална банка решава да даде паричен стимул на местната валута с цел спиране на прекомерното й укрепване. 

 • През 2018-та година чешкият премиер се обява за чешката крона, като твърди, че тя е много по-изгодна от еврото. От тогава преминаването на страната към Еврозоната стои под въпрос.

Деноминация

В Чехия официално приетите номинали на местната чешка валута – чешка крона – са единствено тези: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000. Най-често използваната е тази от 1000 чешки крони. 


Емисии в обращение

В Чехия в обращение са номинали на чешката крона от различни емисии. Те са в периода от 1995-та до 2019-та година. 

 • 100 чешки крони – от емисиите през 1995, 1997, 2018 и 2019 година

 • 200 чешки крони – от емисиите през 1996, 1998 и 2018 година

 • 500 чешки крони – от емисиите през 1995, 1997 и 2009 година

 • 1000 чешки крони – от емисиите през 1996 и 2008 година

 • 2000 чешки крони – от емисиите през 1996, 1999 и 2007 година

 • 5000 чешки крони – от емисиите през 1999 и 2009 година 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува чешка местна валута под формата на монети.