Индийска рупия

INR Купува Продава
0.021
0.0226

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 10.07.2024 09:22:55ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

Използваните купюри за ежедневни разходи зависят от нуждите и продължителността на пътуването. При туристическите пътувания са предпочитани банкнотите от 100, 200, 500 и 2 000. 

Заместваща валута

Препоръчително е предварително да се подсигури наличност на местната валута, но при нужда щатският долар може лесно да бъде обменен за индийска рупия.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Рупията е официалната валута в Индия, а Резервната банка на Индия е органът, отговарящ за емитирането на валутата. Това е една от най-добре представящите се азиатски валути през 2020 г.

 • Рупията е известна с различни имена в зависимост от района на страната: може да се чуе хората да я наричат „upaya“, „roopayi“, „rubai“ или „ropa“.

 • Официалният символ на индийската рупия ₹ е проектиран от индийския академик и дизайнер Удая Кумар. Той е приет едва през 2010 г., след открит конкурс сред жителите на Индия. По време на конкурса хиляди идеи за концепции са били получени от Министерството на финансите. За победител е избрано предложението, което характеризира международната идентичност на Индия за парични транзакции и икономическа сила. Дизайнерската философия на символа обединява традиционната индийска деванагарска писменост и международно приетата латинска писменост. 

 • Думата „рупия“ произлиза от санскритската дума „рупия“, буквално означаваща „оформено сребро“, което по същество е това, което представлява сребърната монета. Следователно това е много популярно име на валута в Азия. 

 • Рупията е общото наименование на валутите на Индия, Индонезия, Малдивите, Мавриций, Непал, Пакистан, Сейшелските острови и Шри Ланка, както и на бившите валути на Афганистан, всички арабски държави от Персийския залив (като рупията в Персийския залив), британците Източна Африка, Бирма, Германска Източна Африка, Държавите на доверие и Тибет в началото на 20-ти век. 

 • Историците смятат, че повратната точка за индийската валута е настъпила по време на управлението на Шер Шах Сури, основателят на Сурийската империя, който емитира сребърна монета на име рупия, еквивалентна на 40 медни парчета. Той остава стандартната валута няколко века, преди хартиените пари да бъдат въведени в Индия под британското колониално правителство.

 • Големите суми в рупии се броят в стотици хиляди и се наричат „лаки“, „крори“ и „арави“. 

 • Освен хинди и английски език, които са използвани на предната страна на банкнотите, 15 други езика могат да се видят на обратната страна.

 • Индийската рупия е деветата най-фалшифицирана валута по отношение на стойността си и е на трето място по броя на откритите фалшиви банкноти по света. За да се предотвратят измами, Резервната банка на Индия непрекъснато променя и актуализира рупийните банкноти с нови функции за сигурност, като например защитна нишка, водни знаци, микро-букви, скрити изображения, идентификационна дълбока марка и дълбок печат и мастило за промяна на цвета.

 •  През 2016 г. 86% от валутата на страната е била обявена за невалидна за една нощ. Това е бил смел ход, насочен към потискане на „черните“ пари, скрити от данъчните администратори, фалшивата валута, сивата икономика и корупцията.

 • Фалшифицирането остава един от най-големите проблеми за индийската икономика. През 2019-2020 г. се наблюдава рязък ръст на откриването на фалшиви купюри, въпреки техните функции за сигурност и защита.

 • Деноминация

По отношение на банкнотите има 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 2000 рупии.

 • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са банкнотите от 5, 10, 20, 50 и 100 рупии от серията Махатма Ганди и купюрите от 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 2 000 рупии от новата серия Махатма Ганди. 

Банкнота 5 индийски рупии

Година на издаване: 2009 г.

Банкнота 10 индийски рупии

Година на издаване: 2006 г., 2017 г. и 2019 г.

Банкнота 20 индийски рупии

Година на издаване: 2006 г. и 2019 г.

Банкнота 50 индийски рупии

Година на издаване: 2005 г. и 2017 г.

Банкнота 100 индийски рупии

Година на издаване: 2005 г. и 2018 г.

Банкнота 200 индийски рупии

Година на издаване: 2017 г. 

Банкнота 500 индийски рупии

Година на издаване: 2016 г.

Банкнота 2000 индийски рупии

Година на издаване: 2016 г.

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.