Канадски долар

CAD Купува Продава
1.302
1.325

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 23.05.2024 15:26:57ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Купюри за всекидневна употреба

Някои от най-често използваните банкноти за ежедневна употреба в канадската валута са от 5, 10, 20 и 50 долара. Купюрите от 100 долара се използва по-рядко в случаите, когато се налага наличие на по-голяма сума.


Заместваща валута

Канадският долар няма заместваща валута, но при пристигане в страната еврото и щатските долари могат да бъдат обменени за местна валута.


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

 • Канадският долар първоначално е обвързан със стойността на британския паунд, а след това и с цената на златото. От 1931 г. тази валута е определена като „ свободно плаваща “ със стойност, определяща се от международния пазар. Канадският долар е сред най-търгуваните валути на валутния пазар, заедно с щатския долар (USD), еврото (EUR), японската йена (JPY), голямата британска лира (GBP) и швейцарския франк (CHF). 

 • Според Международния валутен фонд канадският долар е една от седемте резервни валути в света, известни със своята стабилност и надеждност дори по време на икономическа несигурност.

 • Настоящите дизайни, известни като Полимерна серия, са направени от вид тънка, гъвкава пластмаса - полимер. 

 • Купюрите от $ 1 и $ 2 спират да се издават през 1989 г. и 1996 г. и са заменени с монети.

 • Банкнотата от 25 долара е възпоменателна бележка и заедно с тази от 500 долара са изтеглени от обращение малко след издаването им през 1935 г. Купюрите от 1000 долара не се издават от 2000г.  

 • Серията - наречена „Frontier Series“ е седмата в Канада и е направена изцяло от полимер с допълнителни защитни функции, приложени към валутата.   

 • Банката на Канада възлага на експерти  да направят оценка на жизнения цикъл на банкнотите от хартия на памучна основа до полимерен материал и да сравнят въздействието върху околната среда от производството и разпространението на двата вида купюри. Проучването установява, че полимерните банкноти показват предимства пред хартиените банкноти за всички основни фази от жизнения цикъл, включително производството и дистрибуцията. Във всички категории полимерът показва подобрения, вариращи от 29% до 60% намаляване на въздействието върху околната среда.

 • Защитните елементи, включени в новата серия банкноти са: надигнато мастило върху голямата цифра на банкнотата, заскрежен прозорец на кленовия лист с прозрачен контур, промяна на цвета при наклон и др.

 • Деноминация

Банкнотите в обращение в Канада се предлагат в следните номинали -  5, 10, 20, 50 и 100 канадски долара.

 

 • Емисии в обращение

В обръщение са всички полимерни банкноти от серия „Frontier“

Банкнота от 5 долара

В обращение е банкнотата от 5 долара, издадена през 07.11.2013 г.

Банкнота от 10 долара

Банкнотите от 10 долара в обращение са издадени през 2013 г. и 2018 г.

Банкнота от 20 долара

В обращение е банкнотата от 20 долара, издадена през 2012 г.

Банкнота от 50 долара

В обращение е банкнотата от 50 долара, издадена през 2012 г.

Банкнота от 100 долара

Банкнотите от 100 долара в обращение е издадена през 2011 г. 

 

 • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти от  5, 10, 20, 50 и 100 канадски долара, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.