Катарски риал

QAR Купува Продава
0.43
0.52

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 15.06.2024 16:24:10ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас
Купюри за всекидневна употреба

За ежедневни разходи по-често използвани са купюрите с номинал 100, 200 и 500, а за случаите, в които са необходими по-големи суми в наличност са предпочитани банкнотите от 1, 5, 10 и 50 катарски риала.

Заместваща валута

В Катар за заместваща валута се приема щатският долар, но е препоръчително предварително да се подсигури наличност на местната валута.

Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства през границата на Република България за или от трета страна:

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.

(2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности,свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

  • Катарският риал е официалната валута на държавата Катар. Кодът на валутата е QAR, а съкращението е QR. 

  • Всички катарски банкноти се издават от Катарската централна банка, чиито цели включват парична стабилност и регулаторен контрол на валутата. QAR е фиксиран към щатския долар при курс USD / QAR 3,64 и е възможно да варира в диапазон между 3,6385 и 3,6415.

  • До 1966 г. Катар управлява рупията на Персийския залив като валута на страната. Но когато Индия обезцени своята рупия, Катар и други близки територии решават да издават свои собствени валути.

  • Катарският риал замени риала на Катар и Дубай през 1973 г., когато Дубай влиза в Обединените арабски емирства (ОАЕ). По това време Катар започва да издава своя риал отделно.

  • Като част от новата пета серия Катар представя нова деноминация от 200 катарски риала. Всички банкноти от серията, емитирана през 2020г. имат нов дизайн и допълнително включени защитни функции. Дизайните на предната част на новите банкноти споделят обща тема, базирана на традиционни геометрични шарки, знамето на щата Катар, флората на Катар (Dreama) и портата Orante, представяща историческата катарска архитектура. На гърба на купюрите са включени теми, отразяващи катарската традиция, ислямската история, култура, флора и фауна и развитието на образованието, спорта и икономиката. 

  • Новата серия е валидна от 18 декември 2020г. Банкнотите разполагат с 64 най-съвременни елементи за сигурност. Всяка защитна нишка показва стойността на деноминацията. Цифрите и отпечатъците с хоризонтални линии са релефни за улеснение на незрящите хора. При повдигане на банкнотите към светлината, непълните фигури отпред и отзад на банкнотата, се комбинират, за да образуват стойността на купюрите. Също при повдигане на банкнотата до светлината се вижда и водният знак на герба на държавата Катар и номиналните номера. При накланяне на хартиената валута се виждат и промените във външния вид на холограмата и на защитната нишка. Цветето Dreama променя цвета си, когато банкнотата е наклонена и се появява ярък кръг, който се движи в цветето.

  • Деноминация

Катарският риал е с деноминации от 1, 5, 10, 50, 100, 200 и 500. 

  • Емисии в обращение

Към днешна дата в обръщение са банкнотите от петата серия, емитирана през 2020г.

  • Какво може да закупим от Вас?

От Вас може да закупим банкноти oт всички номинали, които са в обръщение, като монетите не са обект на търсене и предлагане.