Шведска крона

SEK Купува Продава
0.0000
0.1710

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 02.06.2023 11:02:39ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

Нашата препоръка е да разполагате с купюри от по 20, 50 и 100 шведски крони в случай на пътуване с цел туризъм и забавление, както и при по-кратки престои. Ако предвиждате по-големи разходи и/или по-големи суми, с които да разполагате в страната, по-добре е при обмяна на валута за шведски крони да имате купюри с номинали от по 500. Интересен е фактът, че съществува и банкнота от 1000 шведски крони, но тя е изключителна рядкост. В някои места дори от съображение за сигурност такава не приемат изобщо.


Алтернативни валути

В Швеция рядко ще ви откажат да платите в евро. Също така, няма да имате никакви затруднения да намерите легално и надеждно място за бърза обмяна на евро в шведски крони. В името на вашето удобство, както и по практически съображения нашата препоръка обаче е да разполагате с местна валута по време на престоя си в Швеция. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи.

  • В Швеция всеки ученик получава по 1600 шведски крони, за да посещава гимназия. Става въпрос за месечна стимулираща парична премия. 

  • Швеция е една от страните, които все още не е влязла в Еврозоната, тоест не е приела за официална и единствена парична единица еврото. Любопитното в случая обаче е, че още през 1994-та година страната подписва специално споразумение, в което изразява съгласието си и обещанието си да предприеме нужните действия за целта. 

  • Поради липсата на достатъчно монети в обращение от 2004-та година в Швеция има негласно споразумение в търговията, а и сред населението за закръгляне на цените до крона. 

  • Истината е, че Швеция е една от страните, в които се използват най-малко налични средства в кеш. Сериозен процент от плащанията тук се извършват само с кредитна или дебитна карта. 

  • Интересно е, че в много търговски обекти ще ви откажат плащането в случай че предлагате банкноти в лошо състояние – мръсни, скъсани, смачкани и така нататък. 

  • Съществува понятие като е-крона. Тя не е криптовалута, а реална шведска крона, но в електронен вид. Е-кроната е валидна и в обращение само на територията на Швеция.

Деноминация

Банкноти от 20, 50, 100, 200, 500, 1000 шведски крони са единствените възможни номинали в местната валута. Монетите тук са изключителна рядкост. 


Емисии в обращение

Шведските пари са така да се каже сравнително нови. В момента в обращение вървят купюри от емисиите през 2015-та и 2016-та година. През тези периоди шведската крона претърпява чисто визуален редизайн, но на практика от този период започва и етапът на преминаваме към масово цифрово разплащане сред местното население. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува шведска местна валута под формата на монети.