Унгарски форинт

HUF Купува Продава
0.0049
0.0052

Калкулатор

Последно обновяване на курса: 20.06.2024 12:35:51ч.

Заповядайте в наш офис Свържи се с нас

Налични купюри за ежедневни разплащания

С цел ваше улеснение снабдете се с купюри, които да отговарят на причината за вашето пътуване. Така, ако сте в Унгария за развлечение, с пребиване за кратък период или ако ви предстоят множество срещи и чести пътувания, добре е да имате унгарски форинти с нисък номинал – 500, 1000, 2000 и 5000. 10 000 и 20 000 са подходящите номинали за вас при положение, че ще пътувате с голяма сума, имате командировка, свързана с големи разходи, както и при предвидени солидни финансови операции. 


Алтернативни валути

Препоръчително е в Унгария да правите своите плащания в местна валута, тоест в унгарски форинт. В случай че не сте успели да обмените налични средства във форинти, можете да го направите в местно обменно бюро. Ние ви съветваме да обмените евро за унгарски форинт. 


Лимити за внос и износ

Пренасянето на парични средства за или от трета страна, през границата на Република България

(Извадка от Валутния закон, приет на 08.09.1999 година от Народното събрание)

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.

(3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.

(4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малко от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства.

Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз

(1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава – членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи.

  • Унгарските форинти са с един и същи размер. Няма значение дали става въпрос за 5000 или 500 унгарски форинта. Банкнотата винаги ще е със следните размери: 60 на 154 милиметра. 

  • Дизайнът на хартиените купюри в Унгария е двупосочен. Или казано по друг начин, лицето и гърбът на банкнотите са свързани с една и съща историческа личност. Просто на гърба обикновено има изрисувано място, което има силна връзка с тази личност. 

  • Унгарският форинт не е част от паричната система само на съвременната Унгария. Всъщност, форинт е местната валута още от времето, когато е имало Австро-Унгария. След разпадането на империята, в Унгария се приема пенго. Малко по-късо, след края на Втората Световна Война обаче форинтът се завръща. 

  • Според историците името на валутата „форинт“ произлиза не от къде да е, а от Флоренция. Именно в този италиански град е имало специални златни монети, които са се наричали флорино доро. Те са били налични през първата половина на 13 век. В тази връзка италианците, посещаващи Унгария, продължават да наричат местните банкноти флори вместо форинти.

Деноминация

В Унгария са налични следните номинали от местната валута: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000. Доскоро съществуваше и банкнота от 200 унгарски форинта. В момента тя е заменена с монета. Хартиената купюра е невалидна, но малко от туристите са наясно с това, поради което често могат да станат жертва на измама. 


Емисии в обращение

Основният отличителен белег на истинската хартиена купюра унгарски форинт е светещият сериен номер. Той може да се види под специална UV лампа. Когато се погледне около серийния номер излиза ново, различно от основното на купюрата изображение. Всички купюри са с емисия от 2017-та година. 


Какво може да закупим от Вас?

Ние изкупуваме единствено хартиени банкноти. При нас не се изкупува унгарска местна валута под формата на монети.