Фактори, които влияят върху цените на златото: Какво трябва да знаят инвеститорите?

09/05/2023г. | Финанси
Фактори, които влияят върху цените на златото: Какво трябва да знаят инвеститорите?

Златото е един от най-популярните инвестиционни активи в света. През вековете този благороден метал е бил символ на богатство и статус и е изиграл ключова роля в развитието на съвременната финансова система. Днес продължава да се използва за изработка на украшения, като градивен елемент в електронни и медицински изделия, както и като инвестиционно средство.

Цената на златото може да варира значително, в зависимост от редица фактори. Днес ще разгледаме някои от тях и ще споделим редица важни неща, които инвеститорите трябва да имат предвид, ако искат да разнообразят своето инвестиционно портфолио със злато.

Инфлация

Инфлацията е един от важните фактори, които влияят върху цената на златото. Най-често се наблюдава следната тенденция: когато инфлацията е висока и покупателната способност на парите намалява, стойността на златото се покачва. Поради това на скъпоценния метал често се гледа като на надежден начин за намаляване на риска. Задължително обаче е да отбележим, че тяхната корелация в никакъв случай не е постоянна или пък лесна за прогнозиране. Причината за това са другите фактори, които влияят върху цената на златото.

Икономически растеж

Икономическият растеж е също много важен при определяне цената на златото. Ако икономиката се развива бързо, благородният метал най-често става по-евтин, тъй като инвеститорите предпочитат да използват своите средства в начинания, които им носят високи дивиденти. От друга страна, когато икономиката е в застой и лихвените проценти са ниски, инвестициите в злато обичайно нарастват с бърз темп. Това е широко разпространена стратегия, която цели да предпази авоарите на инвеститорите.

И така, може да се каже, че колкото по-силна е световната икономика, толкова по-зле се представя златото като инвестиция. А периодите на турбуленция и финансови кризи са плодотворни за инвестиция в скъпоценния метал. Това може да бъде илюстрирано с факта, че по време на пандемията през 2020 г., цената на златото достига най-високата си цена.

Валутни колебания

Очаквано, валутните колебания също оказват важно влияние върху златото. През XIX и началото на ХХ век почти всички световни валути използват златния стандарт. Геополитическите и финансови кризи на ХХ век обаче изиграват ключова роля в промяната на статуквото. Премахването на връзката между златото и Американския долар през 1971 още повече ускорява този процес.

Днес всички световни валути, без изключение, използват фиатната система. Това означава, че стойността на дадена валута е силно зависима от икономиката на държавата, както и доверието в нейното икономическо развитие, политическата и финансовата ѝ стабилност. Поради това, съотношението между стойността на една валута и цената на златото има обратнопропорционална връзка. Ако дадена валута отслабне, то това може да доведе до увеличение на цената на златото, защото все повече хора се стремят да запазят стойността на своите спестявания.

Търсене и предлагане

Както при всички други стоки, цената на златото се формира и благодарение на баланса между търсене и предлагане. Но металът не е стока, която се консумира. Поради това, почти цялото количество, което някога е било произведено, все още е в обращение. Тогава защо златото не се обезценява, а напротив?

Причините са комплексни. От една страна, постоянно нараства броят хора, които биха искали да инвестират в злато. От друга, по-голямата част от хората, които купуват злато, не търгуват активно с него, а напротив - най-често го оставят “да прашасва на дъното на някое чекмедже”. Златото, превърнато в накити пък остава на практика извън пазара в продължение на десетилетия, а понякога дори - столетия.

Действително е прелюбопитна ролята, която играе търсенето на благородния метал под формата на бижута. По традиция, около 55% от произведеното злато се използва за изработка на украшения и тази пропорция е сравнително стабилна. След приключването на големите локдауни във връзка с пандемията Ковид-19 обаче, много двойки насрочват дълго отлаганите поради рестрикциите за събиране на големи групи от хора семейни събития. Това повишава значително търсенето на златни бижута, особено в култури, където то е символ на социален статус - като Индия и Китай. В резултат на това през 2021 г. търсенето на злато за бижута се увеличава с 67%.

Имате желание да инвестирате в злато? Имайте предвид следното:

Когато става дума за инвестиции в злато, първото нещо, което трябва да знаете е, че неговото съхранение би могло да ви струва пари. В зависимост от количествата, с които разполагате, може да се наложи да наемете сейф, в който да държите своето злато. В допълнение, е силно препоръчително да застраховате своето злато.

Друго важно съображение, което трябва да обмислите е фактът, че златото няма лихва. Тоест, то само по себе си не ви носи възвращаемост. Както вече споменахме, то може да се използва като хедж при турбуленции в пазара, но инвестицията в злато по същество “заключва” вашите средства, тъй като въпреки своята висока конвертируемост, златото не може да се използва директно като платежно средство.

Поради всички тези фактори най-честият съвет, който ще чуете е златото да заема сравнително малка част от вашето инвестиционно портфолио. Повечето специалисти съветват начинаещите инвеститори да му посветят не повече от 5 - 10%. Ако обаче сте решили да изучите тънкостите на инвестирането в злато, с течение на времето ще откриете, че съществуват много други стратегии, които бихте могли да възприемете.

В заключение, цените на златото са резултат от влиянието на множество фактори. Най-важните от тях включват инфлацията, икономическият растеж, валутните колебания, балансът между търсене и предлагане. За да вземат разумно инвестиционно решение, инвеститорите трябва да следят внимателно всички фактори и да ги анализират в контекста на текущите пазарни условия. Ако търсите доверен партньор, от когото да закупите инвестиционно злато, доверете се на Лимар24.