Как се определя цената на инвестиционното злато?

22/12/2022г. | Финанси
Как се определя цената на инвестиционното злато?

Златото е ценна стока, която от векове се използва като валута, инвестиция и бижута. Цената на златото се определя от редица фактори, включително текущата пазарна стойност, наличността на метала и качеството на златото.

Златото е благороден метал с дългогодишна история, който служи като световна валута, средство за съхранение на стойност и разчетна единица.

Златото е достатъчно голямо, за да могат да се създават монети, но и достатъчно рядко, за да може да се произвежда само селективно. Освен това златото не корозира, което означава, че може да се съхранява като ценност. И накрая, хората са физически и емоционално привлечени от него, отчасти защото различните общества са придавали огромна стойност на златото.


Как се определя цената на златото с цел инвестиция?


Цените на златото се определят от взаимодействието между търсенето и предлагането на пазара. Златотърсачите произвеждат злато в отговор на повишаващите се цени на златото, което увеличава предлагането му. Централните банки и други големи институционални инвеститори купуват или продават злато в отговор на промени в собствените си валути, инфлацията или лихвените проценти, което влияе на търсенето. 

Накрая, бижутерите и други частни лица купуват и продават злато по различни причини, включително като подаръци, инвестиции или просто за да се възползват от промените в цената на златото.


Най-важните фактори, които влияят на цената на златото, са промените в:


Търсенето от страна на централните банки: Централните банки по света държат златото като резервен актив, за да осигурят стабилността на собствените си валути. Когато централните банки купуват или продават злато, това може да окаже голямо влияние върху цената.

Инфлация: Златото често се разглежда като средство за предпазване от инфлация, тъй като при покачване на цените то запазва стойността си по-добре от други активи. Това означава, че търсенето на злато обикновено се увеличава, когато инфлацията се повишава.

Лихвени проценти: Златото става повече или по-малко привлекателно за инвеститорите в зависимост от преобладаващите лихвени проценти. Когато лихвените проценти са ниски, златото обикновено става по-привлекателно, тъй като осигурява по-висока възвръщаемост в сравнение с други инвестиции. Когато лихвените проценти са високи, златото обикновено става по-малко привлекателно, тъй като другите инвестиции осигуряват по-добра възвръщаемост.

Цената на златото може да бъде повлияна и от редица други фактори, включително търсенето на бижута, промишленото търсене и геополитическите събития.Защо да вложим в инвестиционно злато?


Златото е една от най-старите форми на валута и от векове се използва като средство за размяна и съхранение на стойност. Златото е ценна стока, защото е рядко срещано, трайно и има ниска корелация с други класове активи.

Инвеститорите обикновено купуват злато като начин да диверсифицират портфейлите си и да се предпазят от икономически, политически и валутни рискове. Златото често се счита за актив, който е сигурно убежище, и цената му има тенденция да се повишава, когато има геополитическа или икономическа несигурност.

Златото е оскъден ресурс с ограничено предлагане. Златото се добива от земята и не може да бъде създадено по изкуствен начин. Предлагането на злато е относително стабилно, но може да се колебае в зависимост от минното производство и активността на централните банки.

Златото е трайно и не корозира. Златото също така не е реактивно, което означава, че не се влияе от други елементи. Златото е добър проводник на електричество и топлина, което го прави полезно в различни отрасли.

Златото има ниска корелация с други класове активи, което означава, че то може да осигури ползи за диверсификацията на портфейла. Златото има тенденция да бъде по-малко волатилно от акциите и другите активи и често се движи в обратна посока на другите класове активи.

Инвеститорите обикновено купуват злато чрез ETF-и за злато, взаимни фондове или златни кюлчета. ETF-ите за злато се търгуват на фондови борси и следят цената на златото. Взаимните фондове инвестират в златодобивни компании, а кюлчетата са злато във физическа форма. Инвеститорите могат също така да закупят златни монети и кюлчета от различни дилъри. Златните монети и кюлчета могат да се съхраняват в сейф или у дома. Златото е ценен актив и може да бъде добър начин за диверсификация на портфейла и за хеджиране срещу икономически, политически и валутни рискове.

Златото е благороден метал с дълга история на използване като форма на инвестиция. Стойността му често се увеличава, когато други инвестиции, като акции и облигации, губят стойността си. Златото също така е сравнително рядко срещано и не е подложено на същите колебания на цените като другите стоки. Поради тези причини инвестирането в злато може да бъде разумно решение за тези, които искат да диверсифицират инвестиционния си портфейл.

Лимар24 е доверен доставчик на златни монети и кюлчета, което ви позволява да изберете правилната инвестиция, да я съхраните или да я препродадете след време, когато цената е рентабилна. Изберете вашата сигурна инвестиция и не се колебайте да направите консултация с нашите специалисти.