Какво покрива и не покрива имуществената застраховка?

01/12/2022г. | Застраховки
Какво покрива и не покрива имуществената застраховка?

Имуществената застраховка е един от най-важните видове застраховки както за собствениците на жилища, така и за наемателите. Тя може да защити дома и вещите ви от различни рискове, включително пожар, щети от вятър и кражба. Важно е обаче да разберете какво покрива и какво не покрива имуществената застраховка. В тази публикация ще разгледаме по-подробно какво покрива имуществената застраховка и какво не покрива.

Когато става въпрос за имуществена застраховка, има много неясноти относно това какво се покрива и какво не. Това е разбираемо, тъй като застрахователните полици могат да бъдат доста сложни. Въпреки това е важно да имате ясна представа за това какво покрива вашата полица, тъй като това може да ви спести много пари и неприятности в дългосрочен план.

Какво покрива имуществената застраховка?

Имуществената застраховка обикновено покрива три основни области: жилището, други постройки в имота и лично имущество. Жилището е основната структура на имота, като например къщата или апартамента. Други постройки включват неща като отделен гараж или навес. Личното имущество включва неща като мебели, дрехи и електроника. Видовете имуществена застраховка може да разгледате в Лимар24 - доверен застраховател, който ви предлага голямо разнообразие, за да може да защитите себе си, имуществото си и дори работното място.

Какво не покрива имуществената застраховка?

Има няколко неща, които обикновено не се покриват от имуществената застраховка. Те включват наводнения, земетресения и умишлени щети. Важно е да проверите в застрахователната си компания дали тези изключени предмети се покриват от вашата полица.

Друго нещо, което трябва да имате предвид, е, че имуществената застраховка не покрива възстановителната стойност на вашите вещи. Тя покрива само действителната парична стойност, т.е. сумата, която би струвала замяната на вещта по текуща пазарна стойност. Ето защо е толкова важно да поддържате актуален опис на вещите си, за да знаете от каква застрахователна сума се нуждаете.

Как да изберете имуществен застраховател?

Когато става въпрос за имуществена застраховка, има много различни възможности за избор. Как обаче да разберете коя от тях е подходяща за вас и вашето имущество, при наличието на толкова много различни възможности? Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да изберете правилния застраховател на имущество:

1. Решете от какъв вид покритие се нуждаете.

Съществуват два основни вида имуществени застраховки: застраховка на сгради и застраховка на имущество. Застраховката на сградите покрива структурата на дома ви, включително стените, покрива, подовете и инсталациите и оборудването. Застраховката на имуществото, от друга страна, покрива личните ви вещи, като мебели, дрехи и електроника.

2. Вземете предвид стойността на вашето имущество.

Когато става въпрос за имуществена застраховка, стойността на вашето имущество ще играе голяма роля за размера на покритието, от което се нуждаете. Колкото по-висока е стойността на имуществото ви, толкова по-голямо покритие ще ви е необходимо.

3. Изберете застраховател с добра репутация.

Когато става въпрос за имуществена застраховка, искате да сте сигурни, че работите със застраховател с добра репутация. Има няколко различни начина да проучите репутацията на даден застраховател. Разглеждайки сайта, може сами да се убедите в удобството, което ви предлага, както и да прочетете отзивите онлайн.

4. Вземете оферти от застрахователя

Когато сте готови да закупите имуществена застраховка, е важно да получите оферта от застрахователя. Това ще ви помогне да разгледате внимателно какво покрива застраховката и сами да прецените дали отговаря на вашите очаквания.

5. Уверете се, че сте разбрали полицата.

Преди да закупите имуществена застраховка, уверете се, че разбирате полицата. Това включва разбиране на самоучастието, лимитите на покритие и изключенията.

Като следвате тези съвети, можете да сте сигурни, че избирате правилния застраховател на имущество за вашите нужди.


Като цяло имуществената застраховка е чудесен начин да защитите дома и вещите си. Просто не забравяйте да разберете какво покрива и какво не покрива вашата полица, за да сте подготвени в случай на загуба.

Имуществената застраховка обикновено покрива конструкцията на дома ви и всички лични вещи в него, но има някои изключения. Повечето полици не покриват щети, причинени от наводнения, земетресения или други природни бедствия. Освен това много полици имат лимит на сумата, която ще платят за определени предмети, като например бижута или произведения на изкуството. Ако имате скъпи предмети, може да искате да закупите допълнителна застраховка, за да покриете пълната им стойност.