Какво покрива застраховката гражданска отговорност?

18/08/2023г. | Застраховки
Какво покрива застраховката гражданска отговорност?

Всеки собственик на МПС несъмнено е чувал за застраховката “гражданска отговорност”. Няма как: тя е задължителна, ако искаме да използваме своя автомобил, мотоциклет, бус и др. Но запознати ли сте със “ситния шрифт”? Днес ще разгледаме в детайли “гражданската отговорност” и по-конкретно: какво покрива тази задължителна застраховка.

Какво всъщност е “гражданска отговорност”?

Този тип застраховка е важен инструмент за защита на участниците в движението по пътищата. Тя ни дава сигурност в случай на пътнотранспортен инцидент и покрива щетите, които бихме могли да причиним на други хора или техните имущества, вследствие на такъв. Именно това е ключовата разлика между тази застраховка и всички останали: тя на практика не защитава имуществото на застрахования.

Рискове, които покрива застраховката "гражданска отговорност"

Имуществени щети

Както вече споменахме, застраховката "гражданска отговорност" ни осигурява покритие в случай на вреди, които бихме могли да причиним чрез своето превозно средство на имуществото на други хора. Например, ако случайно ударим автомобила на съседа при паркиране, изгубим контрол над автомобила и бутнем нечия ограда или пък повредим пътен знак, застрахователната компания ще ни помогне да покрием разходите за ремонт и възстановяване. Това ни спестява финансови затруднения и запазва добрите ни отношения с околните.

Телесни повреди или смърт

Застраховката "гражданска отговорност" също така ни предоставя покритие в случай на причинени травми на други хора или дори смърт. Обезщетението покрива например разходите за медицинско обслужване и други свързани разноски. Важно е да знаете, че право на обезщетение имат всички пострадали страни, с изключение на водача, причинил произшествието. Това включва други водачи на превозни средства, пешеходци, но също така и пътници, които се возят в автомобила на “виновния”. Интересно е да отбележим също така, че покритието на застраховката включва пътниците в превозното средство на водача, причинил произшествието, дори когато те са знаели, че водачът е под влияние на алкохол или упойващи вещества. 

Други рискове

Важно е да знаете, че този тип полица покрива всички видове рискове. Разбира се, най-често срещани са двата типа, които вече подробно разяснихме. Но щетите от ПТП биха могли да бъдат също така неимуществени вреди или пропуснати ползи вследствие на увреждане, съдебни разноски във връзка с предявяване на претенцията от страна на пострадалите и др. 

В случай на смърт, близките на пострадалия например имат право да предявят иск за неимуществени вреди, свързани с мъката от загубата на любим човек. Полезно е да се знае, че дълго време право на такова обезщетение имаха само най-близките родственици: съпрузи, деца и родители. През 2018 г. обаче обхватът беше разширен и вече включва братя, сестри, баби, дядовци и други хора, които могат да докажат, че са имали дълбока емоционална връзка с починалия.

Има ли изключения?

Краткият отговор на този въпрос е “не”: застрахователят винаги изплаща обезщетение на пострадалите страни. Важно е обаче да знаете, че има определени случаи, в които застрахователят има право да заведе иск срещу водача, предизвикал произшествието, за възстановяване на изплатените суми.

  1. При умишлено причиняване на вреда

  2. При употреба на алкохол или упойващи вещества

  3. При отказ на проверка за алкохол

  4. При управление на МПС без валидни документи

  5. При неизпълнение на договора

Всеки застраховател има стандартни процедури и изисквания към водачите в случай, че настъпи застрахователно събитие. Това означава, че е необходимо да прочетете внимателно своята застрахователна полица, за да бъдете наясно с отговорностите си. А в случай на ПТП, винаги можете да се обърнете към своя застраховател за помощ и разяснения, какви стъпки е необходимо да предприемете.

Ограничения на покритието

Съществуват определени ситуации и щети, които застраховката не покрива. Както вече уточнихме, на първо място това са щетите за самия водач, причинил произшествието. Други случаи, които “гражданската отговорност” не покрива, включват поражения, причинени:

Защо е важно да разполагаме със застраховка "гражданска отговорност"?

Отговорът е лесен: защото законът ни задължава. Липсата на такава застраховка може да доведе до сериозни последици и наказания. Знаете ли например, че при изтичането на “гражданска отговорност”, автомобилът се дерегистрира служебно? Това означава, че КАТ имат право да свалят регистрационните номера на автомобила ви, а вие подлежите на отнемане на книжката за срок между половин и една година, както и глоба от 200 до 500 лв. 

Разбира се, служебната дерегистрация се случва, след като бъдете уведомени за липсата на валидна задължителна застраховка. Но дори това да не е налице, подлежите на глоба с електронен фиш в размер на 250 лв. (или 2500 лв., ако сте юридическо лице). Това означава, че можете да бъдете глобени въз основа на снимка от камера, която ви е засякла да шофирате нередовен автомобил на пътя.

Мнозина внимателни шофьори, които никога не са участвали в произшествие, протестират срещу задължителния характер на тази застраховка. Важно е да имате предвид обаче, че е напълно възможно да причините ПТП и без да искате. Ето защо препоръчваме да разглеждате застраховката Гражданска отговорност като “чадъра”, който ви пази от подобна евентуалност. А фактът, че никога не ви се е налагало да я използвате е нещо, за което ви поздравяваме и ви пожелаваме това никога да не се променя!