Застраховка “Професионална отговорност”. Бъдете спокойни по време на вашата работа!

26/09/2022г. | Застраховки
Застраховка “Професионална отговорност”. Бъдете спокойни по време на вашата работа!

Съвременният застрахователен пазар се развива с бърза скорост и на пълни обороти. В днешни дни освен класически застрахователни продукти като застраховка „Живот“ или Каско на автомобил компаниите предлагат и голям набор от специфични за определена група лица предложения, които да им осигурят допълнителна защита и сигурност. 

Някои от модерните застрахователни продукти са ориентирани изцяло към нашия професионален живот и кариерата, в която се развиваме. Макар те все още да не се закупуват масово от българските потребители, предимствата им са изключително много, а удобният механизъм за сключване на индивидуален договор с предварително персонализиране на покритията наистина си заслужават. 

Застраховката “Професионална отговорност” е точно такъв тип застрахователни продукти. Тя е част от портфолиото на Лимар и вече всеки от вас може да я сключил, за да защити собствената си работа и евентуалните рискове, които могат да възникнат в следствие на упражняване на дадена професия. 

Какво точно представлява застраховката “Професионална отговорност”, за кого се препоръчва и какви са предимствата ѝ ще разберете в следващите редове. 

Какво представлява застраховката “Професионална отговорност”?

Както става ясно и от името на този тип застраховка, тя е ориентирана към професионалните ни задължения. Нейната идея е да ни предостави определена сигурност, докато градим кариерата си. Застраховката “Професионална отговорност” дава съдействие при определени събития на специалисти в дадени области. 

Защитата на този застрахователен продукт е насочена към вашия бизнес и неговото нормално развитие. Същевременно услугата подпомага и запазването на репутацията ви в нишата, в която се развивате. 

Специфичното в застраховката “Професионална отговорност” е, че тя помага на застрахования да покрие евентуалните щети, които той може да нанесе на своите възложители и клиенти в точно определени случаи. Най-често става въпрос за неизпълнение на договореното, наличие на пропуски в крайното изделие или услуга, както и при забавяне и неспазване на срокове. 

Кой може да се възползва от застраховката “Професионална отговорност”

Застрахователният продукт “Професионални отговорности” има строго ориентиран, но достатъчно широк кръг от потенциални клиенти. Той е изключително полезен за дейността на хора, работещи на свободна практика, включително фрийлансъри, но също така и на самоосигуряващи се лица с регистрирана фирма. 

В списъка със специалисти, за които се препоръчва застраховка Професионална отговорност, влизат следните добре познати професии:

Какво точно покрива Застраховката “Професионална отговорност”?

Застраховката “Професионална отговорност” се характеризира с относително широко покритие. Добрата новина е, че техният обхват може да бъде разширен и по желание на клиента и във връзка със спецификата на извършваната от него дейност. 

В застрахователния договор ще видите следните основни покрития, които винаги се включват в пакета:

Защо да сключим Застраховка “Професионална отговорност”?

Много са предимствата да подсигурите репутацията си и да защитите бизнеса си в случай на неволна или инцидентна грешка по време на работа. Като всеки други специалист, и вие сте човешко същество и няма как да бъдете сигурни, че винаги ще осъществявате професионалните си ангажименти и задачи своевременно и надлежно. Всички правим грешки. Важното е предварително да намалим риска от тях, но същевременно и за в бъдеще да си вземем поука от тях, за да не ги допускаме отново. 

Сключването на застраховка "Професионални отговорности" ви носи и редица други предимства, в това число и следните:

Застраховка Професионални отговорности е сравнително нов, но изключително полезен застрахователен инструмент, който носи редица предимства и защита за вашия бизнес или практикуваната от вас свободна професия. Този продукт е уникална иновация на пазара. Все повече бизнеси и самоосигуряващи се лица на свободна практика се възползват от него. Това ни дава правото да смятаме, че този вид застраховка определено не просто има бъдеще, а ще внесе една значително по-висока степен на сигурност и увереност в дейността на широк кръг специалисти у нас. 

Ако имате интерес към Застраховка „Професионални отговорности“, не се колебайте да се свържете с екипа на Лимар, за да получите повече подробности и насоки за нейната същност и начин на сключване. Ние сме на ваше разположение по всяко време. Заедно можем да защитим бизнеса и дейността ви!