Защо да купите застраховка от нас?

Какво представлява Застраховка Професионални отговорности?

Застраховката за Професионални отговорности помага на специалисти в определени области да защитят своя бизнес и репутация. Тя е от съществено значение за всяко лице, предоставящо  професионални услуги, проектиращо и/или инсталиращо продукти, което иска да се защити срещу потенциални нанесени вреди и щети на трети лица вследствие на неспазване на задължения.

Предназначена е за хора, които е вероятно да причинят на своите клиенти загуба на време и пари в резултат на дефекти в техните продукти, грешни съвети или пропуснати инструкции.

Има няколко признати професии, които отговарят на тези условия като юристи,  счетоводители, застрахователни  агенти, брокери на недвижими имоти, консултанти по управленски въпроси, инженери, специалисти в сферата на информационните технологии, разработчици на софтуери, маркетолози и други. Застраховката за Професионални отговорности е валидна единствено в границите на Република България.


Какво покрива Застраховка Професионални отговорности?
 • Вреди, възникнали в резултат неизпълнение на задължения или невъзможност за предоставяне на услуга;

 • Действителни или предполагаеми грешки и пропуски при предоставяне на професионални услуги като небрежност, невярно представяне или неточни съвети;

 • Спестяване на важна информация, некоректност или други действия, нарушаващи договорните задължения;

 • Неволни нарушения на авторското право, свързано с интелектуална собственост на други лица;

 • Защита за текуща и предишна завършена работа (за уговорен срок);

 • Разходи за правна защита, свързани със съдебни дела срещу застрахованото лице (независимо от вината);

 • Всички служители, включително временни служители и независими изпълнители.


Какво не покрива Застраховка Професионални отговорности?
 • Наранявания на клиенти или имуществени щети;

 • Наранявания на служителите;

 • Щети върху бизнес имоти;

 • Искове за дискриминация на служителите;

 • Превозни средства, използвани от даден бизнес;

 • Условна телесна повреда.

Формиране на цената

Цената на застраховката се определя в зависимост от тип бизнес и сферата, в която се извършва дейността или професията на специалиста, рисковите обстоятелства и избраните допълнителни покрития, които са включени към застраховката.

Плащане на полицата

Заплащането на сумата се извършва еднократно при сключване на застрахователната полица. За Ваше удобство тя може да бъде платена с дебитна или кредитна карта или по банков път.

При възникване на застрахователно събитие е необходимо своевременно да се свържете със застрахователя, съдействайки за изясняването на причини, факти и обстоятелства. Необходимо е да запазите всички документи, които доказват наличието на застрахователно събитие.